PROFIL PRACOWNIKA: Anna Jarosz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego, Instytut Anglistyki, Wydział Filologiczny.

BIOGRAM

Adiunkt w Zakładzie Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Anglistyki. Ukończyła filologię angielską oraz filologię włoską na Uniwersytecie Łódzkim. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dydaktyki fonetyki oraz SLA. Tytuł pracy doktorskiej to Wymowa w nauczaniu języka angielskiego z perspektywy ucznia polskiej szkoły średniej (Pronunciation in Teaching English:The case of Polish secondary school learners).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4880-6578

ZAINTERESOWANIA

Dydaktyka fonetyki

Nauczanie wymowy języka obcego

Akwizycja języka obcego

Teatr

OSIĄGNIĘCIA

Współautor monografii

Kaczmarek, T. & Jarosz, A. (2015). Dizionario italiano-polacco della terminologia teatrale. Słownik włosko-polski terminologii teatralnej, Łódź: Uniwersytet Łódzki

Autor monografii

Jarosz, A. (2019). English Pronunciation in L2 Instruction, Switzerland: Springer

Artykuły:

Współautorstwo artykułu opublikowanego w Research in Language UŁ pt. Desperately seeking a communicative approach: English pronunciation in a sample of French and Polish secondary school textbooks Volume 12, Issue 3 (Sep 2014) Issue Editor: Ewa Waniek-Klimczak

Secondary school learners’ pronunciation needs, perceptions and attitudes. In J. Levis, C. Nagle, & E. Todey (Eds.), Proceedings of the 10th Pronunciation in Second Language Learning and Teaching Conference, ISSN 2380-9566, Ames, IA, September 2018 (pp. 296-306). Ames, IA: Iowa State University.


KONTAKT I DYŻURY