PROFIL PRACOWNIKA: Anna Lubrańska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Działalność w obszarze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym

Prowadzone zajęcia: Psychologia pracy z elementami ergonomii, Psychologia doradztwa zawodowego, Pracoholizm, stres zawodowy, Szkolenia jako instrument kształcenia przez całe życie, Pracownicy 45plus na rynku pracy, Seminarium magisterskie.

Dodatkowe funkcje:

Koordynator Studiów Podyplomowych "Psychologia w Zarządzaniu" w Instytucie Psychologii UŁ (wspólnie z dr K. Biegańską)

Członek Rady ds. współpracy z otoczeniem społeczno-kulturalnym i pracodawcami

BIOGRAM

Zainteresowania naukowe: psychologia pracy, psychologia doradztwa zawodowego

ZAINTERESOWANIA

Narty, pływanie

OSIĄGNIĘCIA

Nagrody Rektora UŁ przyznane za publikacje w latach 2015, 2016, 2018, 2019

Nagroda Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ za osiągnięcia naukowe (2017)

KONTAKT I DYŻURY

Telefon do Zakładu: 42-635-66-55

Dyżury

piątek: 15:30-16:30 piątek, godz.15.30-16.30; w piątki zjazdowe godz. 15.30-17.30