PROFIL PRACOWNIKA: Anna Sibińska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny


Prowadzone zajęcia:

 • Współczesne koncepcje marketingowe
 • Nowoczesne technologie w marketingu
 • Podstawy marketingu
 • International Management Study Enrichement Program - Capstone Project - projekt prowadzony w ramach Polsko - Amerykańskiego Programu Studiów MBA.

Sprawowane funkcje:

 • Dyrektor Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA

Pozostałe zadania w obrębie zajmowanego stanowiska:

 • publikowanie prac naukowych
 • podejmowanie współpracy naukowo-badawczej
 • organizacja oraz uczestniczenie w badaniach naukowych
 • realizacja zadań organizacyjnych


BIOGRAM

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0847-2374


Dr Anna Sibińska

Dyrektor Polsko Amerykańskiego Programu Studiów MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Trener, wykładowca i tutor akademicki. Konsultant i doradca w zakresie zarządzania, marketingu i komunikacji w biznesie. Specjalista ds. badań rynku. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu marketingu i zachowań konsumenckich.

Kieruje i koordynuje projektami badawczymi i rozwojowymi dla firm z sektora branży medycznej, odzieżowej i szkoleniowej. Planuje, wdraża i zarządza programami badań rynku.

Jako Dyrektor Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA na Uniwersytecie Łódzkim odpowiada za rozwijanie programów szkoleniowych dla menedżerów i liderów biznesu. Mentor i tutor w realizowanych przez studentów MBA projektach doradczych dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

ZAINTERESOWANIA

 • Kookreacja i procesy współtworzenia wartości
 • Zarządzanie strategiczne
 • Strategie marketingowe
 • Innowacyjne modele biznesowe
 • Monetyzacja danych
 • Ekonomia Platform
 • Digitalizacja i transformacja cyfrowa
 • Przemysł 4.0
 • E-biznes
 • Rozwój edukacji menedżerskich i programów MBA


OSIĄGNIECIA

CIM Tutor, Instytut Rozwoju Biznesu, Serock - opracowanie oraz prowadzenie kursów certyfikowanych w ramach programu Certificate in Marketing of CIM Program.

Trener Biznesu, Akredytowane Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne Questus - opracowywanie programów szkoleń marketingowych.

Otrzymany stopień naukowy Doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, rozprawa doktorska pod tytułem „ Małe i średnie przedsiębiorstwa w strategii marketingowych banków w Polsce”, promotor Prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk

Autorka artykułów i książek naukowych Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu marketingu i komunikacji marketingowej.

Staż naukowy w Middlesex University in London.

Staż naukowy w Strathclyde University of Glasgow.

Recenzent naukowy European Journal of Marketing, recenzowanie artykułów naukowych i ocena merytoryczna prac i wyników badań.

Certyfikat Tutora Akademickiego Collegium Wratislaviense

Członek Academy of World Business, Marketing and Management Development

KONTAKT I DYŻURY

Matejki 22/26 90-237 Łódź

e-mail: anna.sibinska@uni.lodz.pl

Dyżury

poniedziałek: 15:00-17:00