PROFIL PRACOWNIKA: Dariusz Błędowski

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie postępowań określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prowadzenie postępowań określonych regulaminem udzielania zamówień publicznych.

Realizacja umów na sukcesywne dostawy i realizacja zakupów poza ustawą Pzp.

Rozliczanie faktur zakupowych.

KONTAKT I DYŻURY

służbowy: 42-635-43-20

Narutowicza 68 pokój: 8 90-136 Łódź