PROFIL PRACOWNIKA: Edmund Tomaszewski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej w Instytucie Klimatologii i Hydrologii

BIOGRAM

1992 – tytuł zawodowy magistra: Krzywe wysychania większych potoków tatrzańskich, promotor: prof. Paweł Jokiel, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki

od 1993 – juror Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Łodzi

1992-2000 – asystent w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki

1995 – Podyplomowe Studium Kształtowania i Ochrony Środowiska: Jednorodność hydrologicznych ciągów obserwacyjnych wybranych posterunków pomiarowych w Polsce północno-wschodniej, Uniwersytet Łódzki

2000 – stopień doktora: Sezonowe zmiany odpływu podziemnego w Polsce w latach 1971-1990, promotor: prof. Paweł Jokiel, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki

2000-2014 – adiunkt w Zakładzie / Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi / Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

od 2007 – członek Stowarzyszenia Hydrologów Polskich

od 2012 – Przewodniczący Jury Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Łodzi

2013 – stopień doktora habilitowanego: Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w rzekach środkowej Polski, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

od 2013 – członek Polskiego Towarzystwa Limnologicznego

od 2014 – profesor uczelni w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

2014-2022 – sekretarz Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego

od 2015 – Wojewódzki Ekspert PSP ds. Prognozowania Zagrożeń z terenu województwa łódzkiego E-5d: meteorologia, hydrologia

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania badawcze: geografia fizyczna, hydrologia, hydrologia dynamiczna, modelowanie procesów hydrologicznych, odpływ podziemny, niżówki rzeczne, odpływy niskie, ekstrema hydrologiczne, ocena zasobów wodnych, bilans wodny i jego struktura, reżim rzeczny, wieloletnia i sezonowa zmienność elementów cyklu hydrologicznego, analiza hydrometeorologicznych szeregów czasowych, gospodarka wodna

Inne zainteresowania: outdoor - turystyka górska, indoor - jestem melomanem i audiofilem

OSIĄGNIECIA

Publikacje naukowe: ORCID: 0000-0003-4375-3638

Granty badawcze i kooperacja:
2004-2007:
wykonawca grantu zamawianego MNiI (K091/P04/2004/11) nt. „Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce”
2007-2008: współorganizator i koordynator ogólnopolskiej sieci naukowej: System identyfikacji, detekcji i prognozowania katastrofalnych zjawisk hydrometeorologicznych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz sposoby ograniczania ich skutków
2010-2012: kierownik grantu MNiSW (N N306 463838)pt: „Wieloletnia i sezonowa zmienność niżówek i odpływów niżówkowych w środkowej Polsce - uwarunkowania genetyczne i potencjalne skutki w gospodarce wodnej".

Nagrody i wyróżnienia:
2003
– Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego drugiego stopnia za książkę oraz cykl prac nt. „Woda na zapleczu wielkiego miasta”
2014 – Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego drugiego stopnia za książkę „Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w rzekach środkowej Polski”
2017 – Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego pierwszego stopnia za cykl prac nt. „Sezonowa i wieloletnia zmienność charakterystyk hydrologicznych w środkowej Polsce”
2020 – Nagroda dla promotora pracy magisterskiej wyróżnionej III miejscem w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii, organizowanym przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich

Odznaczenia:
2014
– Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
2021 – Medal Komisji Edukacji Narodowej

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-59-43

Narutowicza 88 pokój: 209 90-139 Łódź

Dyżury

środa: 12:00-13:30 Na inne terminy konsultacji proszę umawiać sie drogą mailową

tel: 42-665-59-43

Narutowicza 88 pokój: 209 90-139 Łódź

Dyżury

środa: 12:00-13:30 Na inne terminy konsultacji proszę umawiać się drogą mailową