PROFIL PRACOWNIKA: Grzegorz Wojtalik

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik badawczo-dydaktyczny

Wydział ekonomiczno-socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Rynku i Inwestycji Kapitałowych
Pokój: T205
e-mail: grzegorz.wojtaliki@uni.lodz.pl
strona: www.krik.uni.lodz.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0744-4328

Konsultacje w semestrze zimowym: Poniedziałki godzina 15:00-16:30, Pokój T2005, lub w formie zdalnej link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:bsQ...
https://orcid.org/0000-0003-0744-4328https://orcid.org/0000-0001-5762-4840

BIOGRAM

2014- ukończenie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku ekonomia w specjalności rynek kapitałowy

2017- ukończenie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku rynek finansowy

2017- ukończenie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość

KONTAKT I DYŻURY