PROFIL PRACOWNIKA: Grzegorz Zięba

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik badawczo-dydaktyczny

Do moich obowiązków należy:

1) w obszarze obowiązków badawczych:

· prowadzenie badań naukowych;

· rozpowszechnianie wyników badań naukowych poprzez ich publikowanie w prestiżowych międzynarodowych czasopismach;

· pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;

· aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych,

· udział w komercjalizacji wyników badań;

· kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem.

2) w obszarze obowiązków dydaktycznych:

· prowadzenie zajęć dydaktycznych;

· udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;

· przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;

· opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

· prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.

3) w obszarze obowiązków organizacyjnych:

· praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w komisjach wydziałowych, senackich i rektorskich;

· praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;

· organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;

· organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej.


ZAINTERESOWANIA

Zajmuję się ekologią i biologią słodkowodnych gatunków ryb i minogów, głównie inwazyjnych lub chronionych. Prowadzę obserwacje zachowania ryb, również w kontekście ich alternatywnych strategii rozrodczych.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-44-33

Banacha 12/16 pokój: 413 90-237 Łodź