PROFIL PRACOWNIKA: Jacek Brzózko

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

ZAINTERESOWANIA

Prowadzone przedmioty

 • Maszynoznawstwo leśne
 • Ergonomia i ochrona pracy
 • Podstawy projektowania maszyn leśnych
 • Napędy hydrauliczne w maszynach leśnych
 • Pozyskiwanie drewna z obszarów poklęskowych
 • Mechanizacja pielęgnowania drzewostanów młodszych klas wieku

Zainteresowania naukowe:

 • Projektowanie maszyn leśnych
 • Technika leśna
 • Pozyskiwanie drewna z leśnych obszarów poklęskowych
 • Bezpieczeństwo i ergonomia prac leśnych

OSIĄGNIĘCIA

Wybrane publikacje i najważniejsze osiągnięcia naukowe:

 • Kierownik projektu badawczego N309 093737 „Analiza czynników wpływających na wydajność, koszty jednostkowe oraz bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu drewna z obszarów poklęskowych” 2009-201
 • Brzózko J. 2014: Metoda prognozowania wydajności maszynowego pozyskiwania drewna poklęskowego na podstawie cech uszkodzonej powierzchni leśnej. Monografia. Wydawnictwo SGGW. Warszawa
 • Współautorstwo podręcznika akademickiego: Urządzenia techniczne w produkcji leśnej. Tom 2. Maszyny i urządzenia do pozyskiwania i transportu drewna. Red. J. Więsik. 2015. Wydawnictwo SGGW. Warszawa
 • Aniszewska M., Błuszkowska U., Zychowicz W., Brzózko J. 2020: Impact of mechanical treatment of predunculate oak (Quercus robur L.) seeds on germination time and seedling quality. Journal of Forest Research, Vol. 25, Issue 6
 • Brzózko J. 2016: Bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu drewna w lasach prywatnych w Polsce. Sylwan No 160 (7)
 • Brzózko J., Skarżyński J., Wójcik K., Rednowski M. 2016: Doświadczenie pilarza a ryzyko wypadku przy ścince drzew. Sylwan No 160 (6)
 • Brzózko J., Skarżyński J. 2014: Proceeding algorithms for difficult trees as the basis for expert system to increase sawmen' safety on post-disaster sites. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Agriculture No 64 (Agricultural and Forest Engeenering)
 • Brzózko J., Lalik R. 2017. Symulator pokonywania przeszkód terenowych, zwłaszcza kłody leżącej i pniaka. Patent RP nr 226923 udzielony przez Urząd Patentowy RP.
 • Brzózko J., Harasimik J. 2016. Sadzarka do sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym. Patent RP nr 226246 udzielony przez Urząd Patentowy RP.
 • Brzózko J. 2016. Trenażer do nauki ścinki drzew. Patent RP nr 225889 udzielony przez Urząd Patentowy RP.

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

poniedziałek: 13:00-14:00
niedziela: 12:30-13:15 w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych