PROFIL PRACOWNIKA: Jolanta Mendyk

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- prowadzenie wszelkich spraw związanych z zamieszkiwaniem studentów w 3 i 8 Domu Studenta UŁ

- zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy podległego personelu w 3 i 8 Domu Studenta UŁ

- prawidłowe gospodarowanie majątkiem UŁ należącym do 3 i 8 Domu Studenta UŁ

- utrzymanie ładu i porządku wewnątrz i na zewnątrz 3 i 8 Domu Studenta UŁ poprzez realizowanie postanowień zawartych w zarządzeniach, komunikatach i regulaminach UŁ

BIOGRAM

1997-2004 - Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

2004 - dotychczas - III i VIII Dom Studenta UŁ

ZAINTERESOWANIA

książka, film

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-54-36

Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 1 91-404 Łódź