PROFIL PRACOWNIKA: Karolina Krzeszewska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Opieka nad księgozbiorem Ceraneum:

– katalogowanie bieżących nabytków;

– zakupy lub wymiana poszukiwanych tytułów;

– nadzór nad pracą czytelników, w tym udostępnianie zbiorów bezpośrednie lub w formie skanów.

2. Prowadzenie sekretariatu Ceraneum:

– korespondencja tradycyjna, mailowa i telefoniczna;

– obsługa, inwentaryzacja i wymiana urządzeń, zamówienia materiałów eksploatacyjnych;

– rozliczenia księgowe (w tym rejestr tradycyjny);

– przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Centrum;

- raporty roczne, sprawozdania, protokoły.

3. Inne:

– prowadzenie strony internetowej oraz fp Centrum;

– udział w organizacji wydarzeń naukowych;

– obsługa wysyłek egzemplarzy autorskich i recenzenckich "Studia Ceranea" oraz innych publikacji;

– poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności Ceraneum;

– popularyzowanie działalności badawczej Ceraneum.


BIOGRAM

Zajmuję się administracyjną stroną funkcjonowania Centrum Ceraneum UŁ, w wolnych chwilach realizuję mniejsze zadania naukowe.

ZAINTERESOWANIA

Interesuje mnie folklor Słowian Południowych, w tym tradycja słowna w przekładzie, adaptacji i interpretacjach.

OSIĄGNIĘCIA

Od 2011 r. - dr nauk humanistycznych, tytuł rozprawy: "Reminiscencje eposu zwierzęcego w folklorze i literaturze polskiej i bułgarskiej w oparciu o analizę typu bajkowego AT130 Zwierzęta w chacie".

KONTAKT I DYŻURY

Jana Matejki 32/38 (Księgozbiór i czytelnia Centrum Ceraneum) pokój: 319 90-237 Łódź