PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna Ojrzyńska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracowniczka naukowo-dydaktyczna

BIOGRAM

Zainteresowania Katarzyny Ojrzyńskiej skupiają się przede wszystkim na kulturowych studiach o niepełnosprawności, studiach performatywnych, humanistyce ekologicznej i studiach irlandzkich. Współpracuje z warszawskim Centrum Sztuki Włączającej: Downtown. Jest członkinią platformy badawczej Disability Studies in East Europe – Reconfigurations oraz redaktorką językową czasopisma Prace Polonistyczne.

Na przestrzeni lat Katarzyna Ojrzyńska prowadziła szereg projektów związanych z kulturowymi studiami o niepełnosprawności w ramach grantów wewnętrznych UŁ oraz projekt pt. „Na styku kulturowych studiów o niepełnosprawności i ekokrytyki: niepełnosprawność i bioróżnorodność w wybranych tekstach kultury,” finansowany przez PFRON. Od lat zajmuje się popularyzacją kulturowych studiów o niepełnosprawności w Polsce. W 2015 r. Zorganizowała konferencję Negotiating Space for (Dis)Ability in Drama, Theatre, Film, and Media (UŁ, 2015). W ramach współpracy z Fundacją Teatr 21 i Centrum Sztuki Włączającej: Downtown wygłosiła wykłady otwarte: „Odzyskiwanie pamięci o zagładzie osób niepełnosprawnych: historia i kultura” (POLIN, 2018) i „O patrzeniu na ludzką różnorodność i jej postrzeganiu” (Zachęta, 2019). Przetłumaczyła na język polski szereg kanonicznych tekstów anglojęzycznych związanych ze studiami o niepełnosprawności (opublikowanych w tomie Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie, red. Ewelina Godlewska-Byliniak i Justyna Lipko-Konieczna, Fundacja Teatr 21, Warszawa 2017) oraz książkę Rosemarie Garland-Thomson Staring: How We Look (Gapienie się, czyli o tym, jak patrzymy i jak pokazujemy siebie innym, Fundacja Teatr 21, Warszawa 2020).

Katarzyna Ojrzyńska dwukrotnie uzyskała Nagrodę Rektora UŁ: w 2016 r. – nagrodę trzeciego stopnia za książkę “Dancing as if language no longer existed”: Dance in Contemporary Irish Drama (Reimagining Ireland 61, Peter Lang, Oxford 2015), oraz w 2021 r. – nagrodę pierwszego stopnia za cykl publikacji.

<h1></h1>

ZAINTERESOWANIA

kulturowe studia o niepełnosprawności, studia performatywne, humanistyka ekologiczna, studia irlandzkie

OSIĄGNIĘCIA

Autorka książki 'Dancing as if language no longer existed': Dance in Contemporary Irish Drama (Peter Lang, 2014)

Współredaktorka (z Maciejem Wieczorkiem) monografii Disability and Dissensus: Strategies of Disability Representation and Inclusion in Contemporary Culture (Brill, 2020)

Tłumaczka książki Rosemarie Garland-Thomson pt. Gapienie się, czyli o tym, jak patrzymy i jak pokazujemy siebie innym (Fundacja Teatr 21, 2020)

Kierowniczka projektu Na styku kulturowych studiów o niepełnosprawności i ekokrytyki: niepełnosprawność i bioróżnorodność w wybranych tekstach kultury (PFRON 2020-2021)

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 (Wydział Filologiczny) 90-236 Łódź

sekretariat Instytutu Anglistyki: 42-664-52-20

e-mail: katarzyna.ojrzynska@uni.lodz.pl