PROFIL PRACOWNIKA: Krzysztof Majer

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Orcid/profil w PBN

0000-0001-9660-1465

Edukacja:

Rozprawa doktorska: The Picaro Messiah and the Unworthy Scribe: A Pattern of Obsession in Mordecai Richler’s Later Fiction (2008, promotor: prof. Krzysztof Andrzejczak)

Praca magisterska: The Antagonist in John Barth’s The Sot-Weed Factor and Giles Goat-Boy (2003, promotor: prof. Krzysztof Andrzejczak)

Nagrody:

Stypendium dla młodych naukowców (UŁ, 2011)

Promocje:

Przeszło 30 prac magisterskich i 40 licencjackich na temat literatury i kultury amerykańskiej oraz kanadyjskiej, w tym twórczości takich pisarzy jak Alice Munro, Margaret Atwood, Michael Ondaatje, Rawi Hage, Timothy Findley, Margaret Laurence, Adele Wiseman, Hugh MacLennan, Raymond Carver, Herman Melville, Henry James, Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, Mark Twain, Abraham Cahan, Sarah Ruhl, Walt Whitman, Henry David Thoreau, William S. Burroughs czy Alan Moore.

Działalność organizacyjna:

Dr Majer był kierownikiem szeregu międzynarodowych konferencji, w tym VIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich pod hasłem Canadian (Re)Visions: Futures, Changes, Revolutions / « Les (Re)Visions canadiennes: Projections, Changements, Révolutions » (2019; z dr Justyną Fruzińską i dr Magdaleną Marczuk-Karbownik), Kanade, di Goldene Medine? Perspectives on Canadian-Jewish Literature and Culture / Perspectives sur la littérature et la culture juives canadiennes (2014; z dr Justyną Fruzińską i prof. Normanem Ravvinem), Whales & Veils: Obsessions in Melville and Hawthorne (2022; z dr Justyną Fruzińską i Karoliną Kordalą, via Zoom) czy Machines / Ravines: Negotiating the (Technological) Sublime (2017; z Markiem Tardi, MFA). Prelegentami podczas tych konferencji byli wybitni badacze tacy jak David Nye (University of Southern Denmark), Sherry Simon (Concordia University, Montreal), Aritha van Herk (University of Calgary, Alberta), Goldie Morgentaler (University of Lethbridge, Alberta), Giorgio Mariani (Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”), a także kanadyjscy pisarze tacy jak Bill Gaston, Régine Robin czy John Gould.

Od 2009 r. dr Majer jest opiekunem koła studenckiego United Students Society, działającego przy Zakładzie Literatury i Kultury Północnoamerykańskiej. Zajęcia koła odbywają się 2-3 razy w semestrze i poświęcone są literaturze i kulturze północnoamerykańskiej – często pozycjom nowym i niekanonicznym. Wśród omawianych pisarzy znaleźli się do tej pory m.in. Cormac McCarthy, Don DeLillo, Raymond Carver, William Faulkner, H. P. Lovecraft, Vladimir Nabokov, Henry James, Philip Roth, J. D. Salinger, David Foster Wallace, Margaret Atwood, Barbara Gowdy, William Gibson czy Joyce Carol Oates; dyskutowano także o filmach fabularnych wybitnych reżyserów (m. in. Sam Mendes, David Cronenberg, bracia Coen czy Jim Jarmusch), jak również o ważnych filmach dokumentalnych (m.in. Blue-Eyed, Devil’s Playground czy I Am Not Your Negro) czy komiksach (np. Sin City, 100 Bullets, Blacksad).

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych, doktorantów oraz wybitnych uczestników studiów magisterskich i licencjackich. Staramy się również angażować w spotkania koła gości zagranicznych: w roku akademickim 2012-2013 naszymi gośćmi byli prof. Pirjo Ahokas z Uniwersytetu w Turku, dr Mirjam Horn z Uniwersytetu w Giessen oraz dr Murat Erdem z Uniwersytetu w Izmirze. W roku akademickim 2013-2014 gościliśmy dwoje pracowników Uniwersytetu w Giessen: Leonie Schmidt oraz Alexandra Scherra.

W ramach koła organizowana jest również cykliczna konferencja studencka poświęcona literaturze i kulturze północnoamerykańskiej, organizowana zazwyczaj przez dra Krzysztofa Majera albo dr Justynę Fruzińską. Jak dotąd odbyło się dziesięć konferencji, zorganizowanych pod hasłami: Images of Conflict (2010), The Body (2012), Transformations / Metamorphoses: The Notion of Change (2013), Music in Literature / Literature in Music: North American Intermedial Exchanges (2014), Unum? Individualism and Community (2016), Pets & Beasts: Animals (2017), Questions of Travel: Journeys (2018), All Lives Matter? Tokenism, Universalization and Containment (2019), Dialectics of Popular Culture (2020, via Zoom), Past / Present: Temporal Currents in North American Literature and Culture (2021, via Zoom). Główne prelekcje wygłaszali znakomici uczeni tacy jak prof. Paweł Frelik (Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski), prof. William Glass (Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski), dr Alexander Scherr (University of Giessen), dr David Schauffler (Uniwersytet Śląski, Katowice), dr Zuzanna Szatanik (Uniwersytet Śląski), dr Justyna Stępień (wówczas Uniwersytet Szczeciński), dr Aleksandra Musiał (Uniwersytet Śląski w Katowicach) czy prof. Richard Profozich (UŁ).

Więcej informacji znaleźć można na stronie USS na Facebooku:

https://www.facebook.com/groups/352903906154/

https://www.facebook.com/groups/352903906154/

BIOGRAM

Dr Krzysztof Majer specjalizuje się we współczesnej prozie północnoamerykańskiej, w tym kanadyjskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują intermedialność (zwłaszcza odwzorowanie form muzycznych w prozie literackiej), kultury diasporyczne w Kanadzie (szczególnie żydowską i arabską), a także studia nad przekładem, adaptacją i parodią. Jest redaktorem pionierskiej monografii dotyczącej prozy libańsko-kanadyjskiego prozaika Rawiego Hage’a pt. Beirut to Carnival City: Reading Rawi Hage (Brill, 2019), a także współredaktorem monografii Kanade, di Goldene Medine? Perspectives on Canadian-Jewish Literature and Culture / Perspectives sur la littérature et la culture juives canadiennes (Brill, 2018; z Justyną Fruzińską, Józefem Kwaterką i Normanem Ravvinem) oraz Tools of Their Tools: Communications Technologies and American Cultural Practice (CSP, 2009; z Grzegorzem Kościem). Publikował artykuły na temat prozy Mordecaia Richlera (np. w poświęconym pisarzowi numerze Canadian Literature, University of British Columbia, 2010), Stevena Millhausera, Patricka deWitta, Jacka Kerouaca, Marka Anthony’ego Jarmana, Vladimira Nabokova, Thomasa Bernharda, oraz filmów braci Coen. Przeprowadził szereg wywiadów z pisarzami kanadyjskimi, w tym z Billem Gastonem, Rawim Hage’em i z Sherry Simon. Należy do Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich (PTBK) oraz the International Association for Word and Music Studies (WMA). Od 2014 roku współpracuje z czasopismem Canadian Literature jako recenzent publikacji literackich i krytycznych. Od 2021 roku pełni rolę sekretarza redakcji czasopisma Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture.<s></s>

Dr Majer był zapraszany na wykłady gościnne m.in. przez Institute of Canadian Jewish Studies na montrealskim Concordia University (2011), Ośrodek Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim (2015), Uniwersytet Śląski w Sosnowcu (2019), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (2021) czy Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie (2014, 2017, 2020). Ma również na koncie szereg wyjazdów dydaktycznych w ramach programu Erasmus, m.in. pobyt na uniwersytetach w Lizbonie, Antwerpii, Szeged, Turku, Izmirze i Giessen. Dr Majer zasiada w radzie naukowej projektu Corona Fictions, realizowanego na Uniwersytecie w Grazu (Austria).

Krzysztof Majer zajmuje się również przekładem literackim. Od 2015 roku jest członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury (STL); od 2023 roku zasiada w redakcji „Literatury na Świecie”. Wcześniej dwukrotnie otrzymał nagrodę tego pisma: w 2015 r. za przekład Listów Allena Ginsberga (Wyd. Czarne) i w 2017 r. za przekład Depesz Michaela Herra (Wyd. Karakter), za który był również nominowany do Nagrody Literackiej „Gdynia” oraz do Nagrody im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. W 2016 r. za przekład na język angielski wybranych opowiadań ze zbioru Andrzeja Stasiuka pt. Kucając otrzymał II Nagrodę w konkursie im. Johna Drydena, organizowanym przez British Centre for Literary Translation i British Comparative Literature Assocation; w 2019 w tym samym konkursie uzyskał wyróżnienie za przekład fragmentu powieści Andrzeja Muszyńskiego Podkrzywdzie. W 2015 był stypendystą kanadyjskiego Banff International Literary Translation Centre, gdzie przebywał z tłumaczonymi przez niego autorami, Rawim Hage’em i Madeleine Thien. Tłumaczył również m.in. Davida Marksona (Kochanka Wittgensteina, P.I.W. 2022), Hermana Melville’a (mikropowieść Benito Cereno w: Nowele i opowiadania, P.I.W. 2020), Jacka Kerouaca i Allena Ginsberga (dwa tomy korespondencji, Czarne, 2012, 2014), Denisa Johsnona (Szczodrość syreny, Karakter 2022), Abdulrazaka Gurnaha (Powróceni, 2022), Jima Thompsona (Pottsville, Czarne 2021), Michaela Chabona (Telegraph Avenue; W.A.B., 2020), Patricka deWitta (Podmajordomus Minor; Czarne, 2016), Patti Smith (Rok Małpy; Czarne, 2020). Razem z Kają Gucio przekładał opowiadania Billa Gastona (Bogowie pokazują klaty, Marginesy 2019) i Debory Eisenberg (Twoja kaczka jest moją kaczką, Cyranka 2022). Przekładał również krótsze utwory lub fragmenty prozy (np. Steven Millhauser, Niall Griffiths, D. J. Enright czy Stephen King) oraz teksty z dziedziny teorii i krytyki literatury (m. in. Chinua Achebe, Stuart Hall, Arthur Machen) dla pism „Literatura na Świecie” oraz „Art Inquiry”. Był redaktorem gościnnym numeru kanadyjskiego „Literatury na Świecie” (3-4/2017), gdzie przełożył utwory Rawi’ego Hage’a, M. A. Jarmana, Madeleine Thien i Johna Goulda. Na użytek naukowy prof. Goldie Morgentaler (University of Lethbridge, Alberta) przełożył również z polskiego na angielski ok. 100 listów wymienionych przez pisarki Chawę Rosenfarb i Zenię Larsson. Prowadził warsztaty przekładowe, m.in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2017, 2020), na Uniwersytecie Wrocławskim (2017), na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu (2022) oraz w łódzkim Domu Literatury (2022).

Więcej na temat działalności przekładowej na stronie STL: http://stl.org.pl/profil/krzysztof-majer/.

http://stl.org.pl/profil/krzysztof-majer/

KONTAKT I DYŻURY