PROFIL PRACOWNIKA: Lech Leszczyński

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzę zajęcia laboratoryjne - jestem koordynatorem pracowni chemii ogólnej i chemicznych metod analizy jakościowej dla studentów wszystkich kierunków I roku na naszym Wydziale, mam zajęcia z chemicznych metod analizy ilościowej na II roku, od wielu lat jestem opiekunem I roku, prowadzę laboratorium z chemii ogólnej i analitycznej ze studentami ochrony środowiska z WBiOŚ, mam warsztaty specjalistyczne z I rokiem studiów 2 stopnia na kierunku nauczanie chemii, jestem opiekunem czy promotorem prac magisterskich i licencjackich, koordynuję zajęcia dla młodzieży szkolnej w ramach projektu Uniwersytet Zawsze Otwarty, sprawuję opiekę nad laboratoriami chemii ogólnej i analitycznej.

BIOGRAM

Jestem nauczycielem akademickim, pracuję w Zakładzie Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki Katedry Chemii Środowiska. Prowadzę zajęcia z chemii ogólnej i chemicznych metod analizy jakościowej z I rokiem chemii, metod analizy ilościowej z II rokiem chemii, chemii ogólnej i analitycznej z I rokiem ochrony środowiska WBiOŚ i warsztaty specjalistyczne z I rokiem studiów II stopnia nauczania chemii. Tematyka prac licencjackich związana jest z chemią analityczną, często z wykrywaniem środków dopingujących w organizmach sportowców. Prace magisterskie natomiast dotyczą wykorzystywania doświadczeń w nauczaniu chemii w szkole.

Jestem koordynatorem projektu Uniwersytet Zawsze Otwarty, w ramach którego na Wydziale Chemii organizujemy warsztaty chemiczne, podczas których uczniowie szkół województwa łódzkiego mają możliwość zapoznania się z Uczelnią, Wydziałem i wykonać samodzielnie w laboratoriach studenckich ćwiczenia związane z programem nauczania chemii.

Przewodniczę jako prezes Radzie Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego UŁ, jestem członkiem Rady Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZNP w Warszawie.

Jestem przewodniczącym komisji socjalnej d/s kultury fizycznej pracowników UŁ.

Jestem członkiem Senackiej Komisji d/s Kadrowych UŁ.

Uczestniczę w posiedzeniach Senatu UŁ jako przedstawiciel związku zawodowego (ZNP).

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania pozazawodowe związanie są z polityką i sportem. Jestem prezesem Akademickiego Związku Sportowego w Łodzi i Łódzkiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. Pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Łódzkiej Rady Sportu przy pani Prezydent Miasta Łodzi.

Byłem wielokrotnie szefem polskiej reprezentacji akademickiej w lekkiej atletyce na igrzyskach sportowych studentów czyli Uniwersjadach oraz polskiej reprezentacji lekkoatletycznej PZLA na mistrzostwach świata i Europy.

KONTAKT I DYŻURY