PROFIL PRACOWNIKA: Leszek Stasiak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Działania z zakresu obsługi budynku i systematyczna kontrola jego stanu technicznego, w tym:

- nadzorowanie wybranych prac remontowych i modernizacyjnych

- wykonywanie drobnych napraw i czynności montażowych

- kontrola prawidłowego funkcjonowania systemów wentylacyjnych, instalacji wodno-kanalizcyjnej, grzewczej, elektrycznej

- udział w komisjach inwentaryzacyjnych i likwidacyjnych, sporządzanie dokumentów likwidacyjnych oraz wywóz zlikwidowanych środków i przedmiotów

- nadzór nad gromadzeniem i segregacją materiałów przeznaczonych do recyklingu lub utylizacji, organizacja ich wywozu

- zakupy wyposażenia, narzędzi, urządzeń

- wsparcie w obsłudze sprzętu AV w salach dydaktycznych

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-62-30

e-mail: leszek.stasiak@uni.lodz.pl

Matejki 22/26 (Dział Administracji i Komunikacji Sekcja gospodarcza Ip. pok. 108) pokój: 108 90-237 Łódź