PROFIL PRACOWNIKA: Maciej Ożóg

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych (problematyka: nowe media i kultura cyfrowa, media społeczne, sztuka nowych mediów, estetyka cyberkultury, teoria kultury):

Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych (problematyka: nowe media i kultura cyfrowa, sztuka i design generatywny, bazy danych i wizualizacja informacji, teoria designu, projektowanie interakcji i UX):

- prowadzenie zajęć dydaktycznych (kierunki: Nowe media i kultura cyfrowa, Media Arts Cultures)
- udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych (jw.)
- przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych (jw.)
- opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów (jw.)
- opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć (jw.)
- przeprowadzanie konsultacji ze studentami (jw.)

- prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych (kierunki: Nowe media i kultura cyfrowa, Media Arts Cultures)

Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych (problematyka: nowe media i kultura cyfrowa, media społeczne, sztuka współczesna, kultura transdyscyplinarna):

- prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
- rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników
- uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych

Pełnione dodatkowe funkcje:

- pełnomocnik do spraw promocji kierunku Nowe media i kultura cyfrowa

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-51-33

Pomorska 171/173 (Katedra Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej) pokój: 303 90-236 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 15:15-16:15
wtorek: 11:30-12:30