PROFIL PRACOWNIKA: Maria Eleonora Hebisz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- działalność naukowo-badawcza

- działalność artystyczna

- działalność dydaktyczna

- działalność organizacyjna na rzecz Katedry, Wydziału oraz Uniwersytetu

KONTAKT I DYŻURY

e-mail: eleonora.hebisz@uni.lodz.pl

Williama H. Lindleya 3 (ul. Lindleya 3 90-131 Łódź) pokój: 14 90-136 Łódź