PROFIL PRACOWNIKA: Mariusz Woźniakowski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Prowadzone zajęcia:

 • Innowacyjność i design w marketingu
 • Współczesne koncepcje marketingu
 • Nowoczesne technologie w marketingu
 • Marketing w firmach logistycznych
 • Logistyka w e-commerce
 • Zarządzanie marketingowo-logistyczne

Sprawowane funkcje:

 • Kierownik Studiów Podyplomowych "Zarządzanie procesami logistycznymi"
 • Członek Rady Wydziału Zarządzania UŁ
 • Sekretarz Podkomisji Rekrutacyjnej Wydziału Zarządzania UŁ
 • Opiekun grup studenckich na kierunku Marketing
 • Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

Pozostałe zadania w obrębie zajmowanego stanowiska:

 • Publikowanie prac naukowych
 • Podejmowanie współpracy naukowo-badawczej
 • Organizacja oraz uczestniczenie w badaniach naukowych
 • Realizacja zadań organizacyjnych
 • Prowadzenie seminariów dyplomowych

BIOGRAM

Pracuję w Uniwersytecie Łódzkim od 2011 roku, a od 2014 na stanowisku adiunkta w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania. W tym samym roku obroniłem rozprawę doktorską „Internetowe public relations w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw”. Od 2012 współpracuję z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w charakterze wykładowcy.


Prowadzone przeze mnie badania skupiają się na dwóch obszarach. Pierwszy dotyczy szeroko rozumianej komunikacji marketingowej ze szczególnym uwzględnieniem internetowego public relations, marketingu społecznościowego, grywalizacji. W drugim koncentruję się na związkach marketingu i logistyki, wyrażanych w takich zagadnieniach jak: zarządzanie marketingowo-logistyczne, e-commerce, merchandising, omnichannel.


Jestem autorem lub współautorem około 50 publikacji naukowych.


Prowadzę zajęcia dydaktyczne na Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowych. Wśród prowadzonych przedmiotów znajdują się: Innowacyjność i design w marketingu, Nowoczesne technologie w marketingu, Marketing w firmach logistycznych, Logistyka w e-commerce, Biznes muzyczny.


Więcej o mnie: https://www.eksperci.wz.uni.lodz.pl/nasi-eksperci/...

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe:

 • Komunikacja marketingowa
 • Marketing społecznościowy
 • Marketing sensoryczny
 • Grywalizacja
 • Handel (innowacje w handlu, e-commerce)

Prywatnie: pasjonat motoryzacji (samochodów)

OSIĄGNIĘCIA

 • Wyróżnienia:
  • 2022 - Nagroda Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za zasługi w zakresie promocji nauki w roku akademickim 2021/2022
  • 2021 - Nagroda Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za zasługi w zakresie promocji nauki w roku akademickim 2020/2021
  • 2006 - Paszport Zarządzania 2006 nadany przez Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za „ponadprzeciętne zaangażowanie na rzecz rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ”
 • Udział w projektach badawczych:
  • 2018 - „Procesy logistyczno-marketingowe w przedsiębiorstwach z branży transportu samochodowego”. Podmioty realizujące: Uniwersytet Łódzki, Polski Instytut Transportu Drogowego
  • „Internetowe public relations w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw” – kierownik projektu
  • 2011/2012 – projekt „Open Research Platform” współfinansowany ze środków UE – EFRR w ramach Programu Interreg IVC. Podmiot realizujący: Uniwersytet Łódzki
  • 2011 – „Making Knowledge Work” – ekspertyza zawierająca wnioski z analizy potencjału innowacyjnego województwa łódzkiego w kontekście możliwości wdrożenia wybranych 3 praktyk zaprezentowanych w ramach projektu MKW w zakresie analizy realizacji wydatkowania środków unijnych w woj. łódzkim w okresie programowania 2007-2013 PO WŁ. Podmiot realizujący: Centrum Transferu Technologii UŁ;
  • 2009 – „Logistyka 2025 – badanie eksperckie metodą delficką” . Podmiot realizujący: Zakład Logistyki Wydziału Zarządzania UŁ
  • 2007-2009 – „Indeks BI-NGO – komunikacja społecznego zaangażowania firm poprze Internet”. Podmiot realizujący: Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania
 • Współudział w organizacji konferencji naukowych:
  • 11.2016 – „Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnej gospodarce”
  • 10.2014 – „Zarządzanie i sport - wzajemny transfer wiedzy”
  • 10.2009 – „Klaster logistyczny na tle procesów rozwoju regionu

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-51-10

Dyżury

środa: 12:00-13:00