PROFIL PRACOWNIKA: Marta Mariańska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- prowadzenie postępowań określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

- prowadzenie postępowań określonych regulaminem udzielania zamówień publicznych.

KONTAKT I DYŻURY