PROFIL PRACOWNIKA: Martin Hinton

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Kieruję zakład na rok akademicki 2023-2024.

Do moich obowiązków należy koordynacja pracy dydaktycznej i badawczej zakładu.

Kierownik zakładu Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

Prowadzę kursy i seminaria z zakresu argumentacji, komunikacji i językoznawstwa.

Jestem kierownikiem projektu 'AIDA - Postawa i tożsamość w argumentacji' finansowanego przez NCN.

Prowadzę badania z zakresu argumentacji, retoryki, filozofii języka i językoznawstwa.

BIOGRAM

Pochodzę z Cambridgeshire w Anglii. Po ukończeniu studiów magisterskich z filozofii na Uniwersytecie St Andrews w 1997 roku przeprowadziłem się do Polski i mieszkam tu do dziś. Stopień doktora lingwistyki uzyskałem na Uniwersytecie Łódzkim w 2013 roku, a od 2014 roku jestem zatrudniony w Instytucie Anglistyki.


W 2021 roku ukończyłem habilitację, a rok później otrzymałem tytuł profesora uniwersyteckiego.


W październiku 2023 roku zostałem kierownikiem zakładu Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego.

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania badawcze obejmują dziedziny argumentacji, filozofii języka i filozofii lingwistyki. Obecnie zajmuję się systemami oceny argumentów i rolą tożsamości w dyskursie argumentacyjnym. Opublikowałem wiele artykułów na temat teorii błędów i różnego rodzaju argumentów z autorytetów.


Współpracuję z grupą LANCAR na Uniwersytecie w Amsterdamie, Laboratorium 'New Ethos' na Politechnice Warszawskiej oraz Centrum Retoryki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim.


Organizuję także odbywające się co dwa lata warsztaty PhilArg (Filozofia Argumentacji), będące częścią konferencji PhiLang; oraz serię seminariów internetowych PhiLang.

OSIĄGNIECIA

Jestem twórcą Kompleksowej Procedury Oceny Argumentacji Naturalnej (CAPNA), którą szczegółowo opisałem w wydanej w 2021 roku książce „Evaluating the Language of Argument”, za którą w 2022 roku otrzymałem nagrodę Rektora (pierwszego stopnia).

W 2021 roku otrzymałem Nagrodę Rektora II stopnia za cykl artykułów zatytułowanych „Analiza schematów argumentacyjnych i ich powiązanie z teorią błędów”.

W 2022 roku otrzymałem grant z Funduszu Rozwoju Nauki Wydziału Filologicznego w wysokości ponad 17 000 zł na dwuletni projekt „Nowa koncepcja błędów argumentacyjnych", obejmujący współpracę ze naukowcami z Uniwersytetu w Lejdzie i Uniwersytetu w Amsterdamie.

W 2023 roku otrzymałem grant NCN OPUS w wysokości ponad 700 000 zł na czteroletni projekt pt. „AIDA – Postawa i tożsamość w argumentacji”.


KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

środa: 13:00-14:00 Pokój: 4.20