PROFIL PRACOWNIKA: Marzena Stępień

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  1. Prowadzenie spraw związanych z rekrutacją;
  2. Obsługa systemu rekrutacyjnego, USOS i POLON w zakresie spraw leżących w kompetencji Centrum Rekrutacji i Doskonałości Dydaktycznej;
  3. Obsługa administracyjna Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, w tym obsługa posiedzeń, prowadzenie dokumentacji związanej z jakością kształcenia, tworzeniem i likwidacją kierunków studiów;
  4. Prowadzenie spraw związanych z Medalami za "Chlubne studia" i Listami Gratulacyjnymi dla studentów, w tym zbieranie wniosków, udzielanie informacji, projektowanie zmian w aktach prawnych;
  5. Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów
  6. Tworzenie przepisów dotyczących uprawnień laureatów i finalistów olimpiad


KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-40-86

Uniwersytecka 3 (Centrum Rekrutacji i Doskonałości Dydaktycznej) pokój: 303 90-136 Łódź