Profil pracownika: Mirosława Zalewska-Pawlak

O mojej pracy

Profesor - Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości, Wydział Nauk o Wychowaniu

Zakres zadań badawczych:

Prowadzenie badań w obszarze swojej specjalizacji naukowej. Rozpowszechnianie rezultatów pracy badawczej poprzez ich publikowanie oraz prezentowanie na konferencjach naukowych .Koordynowanie i partnerstwo w opracowaniu projektów innowacyjno - kształcących w ramach Partnerstwo Strategiczne, Erasmus Plus z naukowcami z Uniwersytetu Bolońskiego Uniwersytetu w Mediolanie i Uniwersytetu w Walencji . Ciągła współpraca z pedagogami włoskimi o charakterze nieformalnym. Uczestnictwo w kształceniu kadry naukowej w charakterze promotora i recenzenta. Uzyskanie tytułu profesora 2020.

Realizacja zadań dydaktycznych , w różnych formach , w trybie stacjonarnym i zdalnym. Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych,

Koordynowanie opracowania i realizacji zajęć w ramach specjalizacji; Edukacja artystyczna z animacją kulturową oraz modułów edukacji kulturalnej i artystycznej w profilu ogólnopedagogicznym.

Biografia

Specjalizuje się w badaniach historyczno-porównawczych nad teorią wychowania estetycznego

Byłam kilkakrotnie stypendystką rządu włoskiego . Wyniki swoich badań opublikowałam w wydawnictwach polskich i włoskich.

Jestem autorką tryptyku pedagogiczne::go obejmującego monografie:" Wychowanie estetyczne dziecka w wieku przedszkolnym.Geneza i rozwój problematyki w polskiej teorii pedagogicznej "(1988)" Rola sztuki w wychowaniu.Polska tradycja pedagogiczna(2001)" Sztuka i wychowanie w XXI w.W poszukiwaniu zagubionej teorii sztuki życia i sztuki w wychowaniu" (2017)

Od 2004 r. inspirowałam i przewodniczyłam interdyscyplinarnym spotkaniom naukowym o sztuce i wychowaniu.Podejmowane w dyskusji tematy jak i nawiązane kontakty naukowe zaowocowały cyklem monografii pod moją redakcją i wspólredakcją. Były to następujące pozycje:

"Sztuka w dialogu polsko-włoskim"(2005)"Samotność oswojona przes sztukę"(2007)Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego"(2009)"Szkoła XXI wieku-szkołą edukacji estetycznej.Projekt nadziei"(2011) Sztukmistrze XXI wieku.Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę"(2013) "Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji.Wyzwoleni i zagubieni w sieci"(2015)'Różnorodni przez sztukę. Edukacja artystyczna w środowiskach zróżnicowanych kulturowo"(2018) "Granice tolerancji w sztuce i wychowanniu"(2020)

Obecnie pracuję nad tematem : Europejskie kody kulturowe i ich aktualizacje w języku filmowym.Zainteresowania

Przedmiotem moich badań i zainteresowań naukowych jest teoria wychowania estetycznego czy szerzej rozumiana pedagogika kultury z uwzględnieniem perspektywy europejskiej i historycznej. Współpracuję od wielu lat z pedagogami z włoskich uniwersytetów: Roma Tre, Alma Mater Studiorum w Bolonii i Milano -Bicocca i krajowymi z Uniwersytetu Warszawskiego i Śląskiego .Efektami tej współpracy jest prowadzenie badań porównawczych nad uwarunkowaniami i potrzebami współczesnych przemian w edukacji kulturalnej formalnej i nieformalnej

Prywatnie interesują mnie biografie wykształconych kobiet średniowiecznej Europy

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności