PROFIL PRACOWNIKA: Olga Drynia

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • Komunikacja wewnętrzna na Wydziale Zarządzania: intranet, newslettery
  • Redakcja treści na stronie internetowej www.wz.uni.lodz.pl
  • Koordynacja organizacji wydarzeń wydziałowych
  • Poszukiwanie nowych możliwości współpracy z otoczeniem biznesowym oraz organizacjami niekomercyjnymi
  • Organizacja szkoleń i kursów z zakresu doskonalenia warsztatu dydaktycznego pracowników, kursów przygotowawczych dla kandydatów na studia
  • Realizacja projektów o charakterze edukacyjnym
  • Współtworzenie materiałów promocyjnych, informacyjnych, sprawozdań, raportów, ankiet i prezentacji na potrzeby różnych grup odbiorców

KONTAKT I DYŻURY

tel: 601-083-996

tel: 42-635-62-55

Matejki 22/26 (sekretariat) pokój: 124 90-237 Łódź