PROFIL PRACOWNIKA: Paul Wilson

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Prowadzenie zajęć ze studentami

2. Prowadzenie badań naukowych

3. Publikowanie wyników badań w czasopismach naukowych I monografiach

4. Wygłaszanie referatów na konferencjach

5. Cczłonkostwo w międzynarodowych zespołach badawczych

6. Wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+.

BIOGRAM

Urodziłem się w Bradford,w Wielkiej Brytanii, ale prawie całe dzieciństwo spędziłem w hrabstwie Norfolk. Moja matka była Szkotką i jestem dumny z mojego szkockiego pochodzenia. Uzyskałem licencjat z psychologii na University of East London, a w 2001 roku doktorat z psychologii w Birkbeck College, który jest częścią University of London. Tematem mojej rozprawy były związki poznania i emocji. Zanim przyjechałem do Polski byłem zatrudniony w Birkbeck College jako pracownik naukowy. W 2001 roku rozpocząłem pracę w Instytucie Anglistyki i jestem członkiem Zakładu Językoznawstwa Korpusowego i Komputerowego.

ZAINTERESOWANIA

Chociaż wciąż jestem aktywny w dziedzinie poznania i emocji, moje zainteresowania rozwinęły się również w dziedzinie kultury i językoznawstwa. W tym aspekcie skupiam się szczególnie na konceptualizacji i leksykalizacji emocji w różnych językach i kulturach. Zajmuję sie także rolą emocji w nauce języków obcych, robotyce społecznej i problemach międzykulturowych typowych dla mediów społecznościowych i konfliktów. Prowadziłem zajęcia z psychologii społecznej, psychologii edukacji, historii Wielkiej Brytanii, kulturybrytyjskiej i historii języka angielskiego. Byłem także promotorem prac licencjackich z translatoryki.

KONTAKT I DYŻURY