Profil pracownika: Paulina Szymańska

O mojej pracy

Adiunkt - Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną, Wydział Nauk o Wychowaniu

 

W obszarze obowiązków dydaktycznych:

 • prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami (m.in. z Wprowadzenia do psychologii, Psychologii resocjalizacyjna, Psychologii w praktyce szkolnej);
 • z racji pełnionych funkcji biorę również udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • prowadzę seminarium magisterskie i recenzuję prace dyplomowe;

Do moich obowiązków naukowych należy:

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, głównie w obszarze psychologii rozwojowej i rodzinnej;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe, m.in. przez aplikowanie w konkursach (Horyzont 2020, IDUB, granty wydziałowe);
 • publikowanie wyników prowadzonych badań w punktowanych czasopismach naukowych i monografiach naukowych;
 • uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.

W odniesieniu do działalności organizacyjnej:

 • pełnię zróżnicowane funkcje organizacyjne w organach uniwersyteckich, m.in. :
  • Zastępcy Dyrektora Instytutu Psychologii ds. Dydaktycznych;
  • Vice-przewodniczącej Rady Rozwoju Młodych Naukowców UŁ (https://www.uni.lodz.pl/wydzialy-i-jednostki/rada-rozwoju-mlodych-naukowcow);
  • członka Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu i Rady Instytutu Psychologii;
  • członka Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WNoW;
  • członka Zespołu doradczego ds. polityki klimatyczno-środowis<wbr>kowej UŁ;
 • pełnię także funkcję opiekuna studentów I roku psychologii;
 • organizuję konferencje, sympozja, seminaria w Instytucie Psychologii

 

Biografia

Pracuję na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Instytucie Psychologii od 2011 roku. W 2018 roku uzyskałam z wyróżnieniem stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii. Od kilkunastu lat współpracuję z placówkami edukacyjnymi, organizacjami publicznymi i prywatnymi popularyzując wiedzę psychologiczną oraz prowadząc szkolenia i warsztaty z zakresu kompetencji psychospołecznych dla różnych grup wiekowych. Od roku 2020 pełnię również funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz wiceprzewodniczącej Rady Rozwoju Młodych Naukowców UŁ. Jestem też sekretarzem Redakcji czasopisma naukowego Psychologia Wychowawcza.

Osiągnięcia

Wybrane publikacje:

 • Szymańska, P. (2020). The role of siblings in the process of forming life satisfaction among young adults – moderating function of gender. Current Psychology. DOI: 10.1007/s12144-020-00776-3
 • Szymańska, P. (2020). A systemic approach to sibling functioning in childhood – a research review. Psychologia Wychowawcza, 59 (17), 111-128. DOI:10.5604/01.3001.0014.2653
 • Wróbel, M., Finogenow, M, Szymańska, P., Laurent, J. (2019). Measuring Positive and Negative Affect in a School-Based Sample: A Polish Version of the PANAS-C. Journal of Psychopathology & Behavioral Assessment, 41, 598-611. DOI: 10.1007/s10862-019-09720-7.
 • Szymańska, P. (2019). Uwarunkowania relacji z rodzeństwem we wczesnej dorosłości. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Szymańska, P. (2016). An analysis of the sibling relationship in adulthood. Polish adaptation of STQ-Now. Archives of Psychitary and Psychotherapy, 18(1), 55-64. DOI:10.12740/APP/61610
 • Szymańska, P. (2015). Płeć psychologiczna a satysfakcja ze związku małżeńskiego młodych dorosłych. Horyzonty Psychologii, 5 (1), 63-78.
 • Szymańska, P. (2015). Zasoby osobiste i strategie radzenia sobie ze stresem u muzyków i niemuzyków. Konteksty Kształcenia Muzycznego, 1(2), 33-47. DOI: 10.5604/2392277X.1165078
 • Szymańska, P. (2014). Jakość relacji praca – dom oraz dom – praca w kontekście posiadanych zasobów osobistych. Medycyna Pracy, 65 (6), 755-764. DOI:10.13075/mp.5893.00094
 • Szymańska, P., Komentarz do standardu 2.3 c ii: Sprawdzasz, czy oceniane konstrukty mają zastosowanie do wszystkich reprezentowanych grup [w:] Malinowska, D., Brzezińska, U. (2014). Standardy dla osób stosujących testy w biznesie. Etyka – procedury – efektywność. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Wybrane projekty naukowe i edukacyjne:

 • „Dlaczego brat bratu wilkiem? O uwarunkowaniach relacji z rodzeństwem we wczesnej dorosłości” (Dotacja celowa dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2018r.)
 • „Pomiar afektu pozytywnego i negatywnego u dzieci. Polska adaptacja Positive and Negative Affect Schedule for Children (PANAS–C)” (Grant Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2017)
 • „Hey! Teachers, don`t leave the kids alone!” (Międzynarodowy projekt, partnerstwo strategiczne programu Erasmus 2016 – 2018).

Zainteresowania

Badawczo zajmuję się funkcjonowanie osób w okresie wczesnej dorosłości. W szczególności interesują mnie takie zagadnienia jak:

 • systemowe ujęcie rodziny;
 • cyfryzacja życia rodzinnego i jej konsekwencje;
 • relacja dom-praca i praca-dom;
 • rola rodzeństwa w dorosłości;
 • jakość relacji z partnerem/partnerką;
 • macierzyństwo i ojcostwo i ich determinanty.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności