PROFIL PRACOWNIKA: Przemysław Włodarczyk

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Zajmuję się badaniami z zakresu stabilności fiskalnej, polityki pieniężnej oraz rynku pracy.

Prowadzę zajęcia dydaktyczne z Makroekonomii oraz Mikroekonomii.


Link do konsultacji w MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19:7bfoEFv...

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania badawcze: makroekonomia, polityka pieniężna, polityka fiskalna, DSGE, rynek pracy.

OSIĄGNIECIA

Wybrane publikacje:

  1. To freeze or not to freeze? Epidemic prevention and control in the DSGE model using an agent-based epidemic component, Entropy, Vol. 22 (12): 1245 (współautorka: dr Jagoda Kaszowska-Mojsa).
  2. Rynek pracy w modelu nowej syntezy neoklasycznej ze sztywnościami płac nominalnych, Gospodarka Narodowa”, nr 296 (4), ss: 51-92.
  3. Koncepcje metodologii ogólnej a ekonomia, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, nr 102, ss: 307-322.
  4. Employment Protection Legislation and Its Impact on the Elasticity of Employment in OECD Countries, „Gospodarka Narodowa”,nr 3 (289), ss: 29-53 (współautor: prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski).
  5. Rodzaje umów o pracę a elastyczność zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2000–2014, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, nr 2(328), ss: 163-183 (współautor: prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski).
  6. Monetary Policy Transmission To The Labour Market – Evidence From The Polish Economy, „Olsztyn Economic Journal”, vol. 12(3), ss: 321-335.
  7. Monetary Policy Transmission and the Labour Market in the Noneurozone Visegrad Group Countries in 2000–2014. Evidence from a SVAR Analysis, „COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE”, vol. 20 (4), ss: 23-43.
  8. Modele reprezentatywnych podmiotów gospodarczych jako narzędzie analizy w nowej syntezie neoklasycznej, „Bank i Kredyt”, 47(6), ss: 553-584.


Prowadzone przedmioty:

makroekonomia I, ekonomia rynku pracy, Labour Market Economics.


Udział w projektach badawczych:

– „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”, Komponent 2 – Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia, EFS, wykonawca.

Możliwości wykorzystania modeli DSGE w analizie związków pomiędzy polityką pieniężną a bezrobociem na przykładzie gospodarki polskiej, PRELUDIUM, kierownik projektu.

Instytucje rynku pracy a sytuacja na rynkach pracy w krajach OECD w okresie globalnego kryzysu, OPUS, wykonawca.


Kursy i szkolenia:

– szkoła letnia Model Construction, Estimation and Use of DSGE Macroeconomic Models oraz konferencja: “Monetary and Fiscal Policy Rules with Labour Market and Financial Frictions”, University of Surrey, Guildford, Wielka Brytania, 10-15 września 2012 r.

– szkoła letnia Barcelona Macroeconomics Summer School 2013, Universitat Pompeu Fabra i CREI, Barcelona, Hiszpania, 1-5 lipca 2013 r.

Pobyty zagraniczne:

Ph.D. visiting student na Universitat Pompeu Fabra w Barcelonie – opiekun naukowy prof. Jordi Gali.


Nagrody:

– laureat III miejsca w III edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi,

– laureat II nagrody w IV edycji Konkursu Prezesa Narodowego Banku Polskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych (nie przyznano I nagrody).

– laureat II nagrody w XXII edycji Konkursu o nagrody Min­is­tra Rodziny i Poli­tyki Społecznej za najlepsze prace doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej.

KONTAKT I DYŻURY

POW 3/5 pokój: A 322 90-255 Łódź

Dyżury

czwartek: 15:00-16:30 pok. A322