PROFIL PRACOWNIKA: Rafał Olszyński

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Od października 2022 roku jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Algologii i Mykologii.

W zakresie pracy dydaktycznej prowadzę zajęcia na kierunkach: Biologia, Biologia kryminalistyczna, Ochrona środowiska oraz Ekomiasto.

Naukowo zajmuje się badaniem autekologii i taksonomii okrzemek w tym:

 • badaniem zmienności międzygatunkowej i wewnątrzgatunkowej
 • weryfikacją i ustaleniem nowych wartości wskaźnikowych okrzemek
 • badaniem zbiorowisk okrzemek w ekosystemach pochodzenia antropogenicznego

Od października 2022 podjąłem się próby stworzenia laboratorium hodowli okrzemek słodkowodnych w celu prowadzenia prac ekologicznych i taksonomicznych na wyprowadzonych szczepach.

BIOGRAM

W 2006 roku podjąłem studia licencjackie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku ochrona środowiska w trybie niestacjonarnym. Po ukończeniu studiów licencjackich rozpocząłem studia magisterskie na tym samum kierunki w trybie stacjonarnym, które ukończyłem z wyróżnieniem w 2012 roku.

Już przy wyborze tematu pracy licencjackiej (Glony w akwarystyce słodkowodnej) moje zainteresowania skupiły się na biologii glonów, które rozwijałem na dalszym etapie nauki. Tematem mojej pracy magisterskiej była Sukcesja okrzemek w słodkowodnych akwariach biotopowych, w której przedstawiłem proces sukcesji w warunkach laboratoryjnych skupiając się na taksonomii i ekologii wybranej grupy glonów - okrzemek (Bacillariophyta).

W 2013 roku rozpocząłem Stacjonarne Studia Doktoranckie Ekologii i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Łódzkim kontynuując badania w zakresie taksonomii i ekologii okrzemek. Obiektem moich badań, będących podstaw rozprawy doktorskiej, były okrzemki występujące w zbiornikach wodnych, które powstały w wyniku górniczej działalności człowieka. W wyniku przeprowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej badań zostały opisane dwa nowe dla nauki gatunki okrzemek oraz ustanowiono lub zaproponowano zmianę wartości wskaźnikowych wybranych gatunków okrzemek. Wyniki badań zostały opublikowane w 4 publikacjach z listy JCR, które stanowiły podstawę rozprawy doktorskiej Różnorodność gatunkowa i autekologia okrzemek w ekosystemach wodnych pochodzenia antropogenicznego, której obrona odbyła się w marcu 2021 roku.

ZAINTERESOWANIA

W kontekście naukowym moimi głównymi zainteresowaniami są ekologia i taksonomia okrzemek. W ostatnim czasie zaczynam więcej czasu poświęcać stosunkowo nowym metodom badań nad okrzemkami jakimi są metody molekularne.

To co mnie odrywa od pracy to dobry film lub serial, książki (IIWŚ, SF), komiksy oraz gry zarówno te bez prądu jak i te na konsole. Swoją pasję do wody przekułem w zdobycie umiejętności nurkowania, które wykorzystuje głównie w ciepłych wodach Morza Czerwonego. Obecnie staram się nauczyć języka norweskiego.

OSIĄGNIĘCIA

Oryginalne prace z listy czasopism Journal Citation Reports:

 • Szczepocka E., Nowicka-Krawczyk P., Olszyński R.M., Żelazna-Wieczorek J. 2021. Response of diatom assemblages to the disruption of the running water continuum in urban areas, and its consequences on bioassessment. PeerJ 9:e12457. https://doi.org/10.7717/peerj.12457
 • Żelazna-Wieczorek J., Lange-Bertalot H., Olszyński R.M., i Witkowski, A. 2020. Navicula fontana sp. nov., a new freshwater diatom from a limnocrenic spring in Central Poland. Phytotaxa 452(2): 155-164 https://doi.org/10.11646/phytotaxa.452.2.4
 • Olszyński R.M., Szczepocka E. i Żelazna-Wieczorek J. 2019. Critical multi-stranded approach for determining the ecological values of diatoms in unique aquatic ecosystems of anthropogenic origin. PeerJ 7:e8117. https://doi.org/10.7717/peerj.8117
 • Olszyński R.M. i Żelazna-Wieczorek J. 2018. Aulacoseira pseudomuzzanensis sp. nov. and other centric diatoms from post iron ore mining reservoirs in Poland. Diatom Research 33(2): 155–185. https://doi.org/10.1080/0269249X.2018.1509886
 • Rakowska B., Szczepocka E., Żelazna-Wieczorek J. i Olszyński R.M. 2017. First record of the Prestauroneis tumida Levkov in Poland and accompanying species. Oceanological and Hydrobiological Studies 46(1): 30–37 https://doi.org/10.1515/ohs-2017-0004
 • Żelazna-Wieczorek J. i Olszyński R.M. 2016. Taxonomic revision of Chamaepinnularia krookiformis Lange–Bertalot et Krammer with a description of Chamaepinnularia plinskii sp. nov. Fottea 16(1): 112–121. https://doi.org/10.5507/fot.2016.001
 • Żelazna-Wieczorek J., Olszyński R.M. i Nowicka-Krawczyk P. 2015. Half a century of research on diatoms in athalassic habitats in central Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies 44(1): 51–67. https://doi.org/10.1515/ohs-2015-0006


Nagrody:Udział w projektach badawczych:

 • 2021 listopad - Opracowanie skutecznej metody wytwarzania powłoki przeciwdziałającej powstawaniu korozji biologicznej w oparciu o dwufunkcyjne związki krzemoorganiczne. LIDER/5/0011/L-11/19/NCBR/2020 - wykonawca. http://kobiosil.amu.edu.pl/


Komunikaty zjazdowe prezentację ustne:

 • Olszyński R.M., Szczepocka E. i Żelazna-Wieczorek J. Characteristic species – how to established ecological indicator values of diatom? 38th International Conference of Polish Phycological Society. 4–7 czerwiec 2019 Kielce–Sandomierz.
 • Olszyński R.M., Żelazna-Wieczorek J. Post-mining open pit reservoirs – ‘blind’ spots of environmental degradation or diatom hotspots for taxonomical and ecological studies? 25th International Diatom Symposium. 25–30 czerwiec 2018 Berlin, Germany.
 • Olszyński R.M. i Żelazna-Wieczorek J.A critical analysis of the type material of Aulacoseira muzzanensis (Meister) Krammer 1991 with a description of a new Aulacoseira species. 11th Central Diatom meeting. 22–25 marzec 2017, Prague, Czech Republic.
 • Szczepocka E., Żelazna-Wieczorek J., Nowicka-Krawczyk P., Knysak P., Olszyński R.M. i Paczuska B. Scientific pathway of Professor Barbara Rakowska: a contribution to the progress of polish phycology. 35th International Conference of the Polish Phycological Society. 01–04.06.2016 Łódź–Stryków.
 • Olszyński R.M. Centric diatoms in an iron ore post-mining reservoirs. 35th International Conference of the Polish Phycological Society. 01–04.06.2016 Łódź–Stryków.
 • Żelazna-Wieczorek J. i Olszyński R.M. Epipsammic diatoms (Bacillariophyceae) of the rheocrene spring on a Baltic sea coast. 34th International Conference of Polish Phycological Society. 18–21 maj 2015 Rzeszów–Polańczyk.
 • Żelazna-Wieczorek J., Olszyński R.M. i Nowicka-Krawczyk P. Half a century studies of salt water algae in Central Poland. XXXIIIth International Conference of Polish Phycological Society. 19–22.05.2014 Gdynia–Cetniewo.


Komunikaty zjazdowe prezentację plakatu:

 • Rakowska B., Szczepocka E., Olszyński R.M. i Żelazna-Wieczorek J. Surirella laponica versus Surirella angustata – morphological and ecological remarks based on material from Lake Duzy Staw (Nidzińska Hollow, Poland). 36th International Conference of the Polish Phycological Society 24–27.05.2017 Lublin–Kazimierz Dolny.
 • Olszyński R.M. i Żelazna-Wieczorek J. Relocation of Cyclostephanos invisitatus (Hohn & Hellermann) Theriot, Stoermer & Håkasson to the Stephanodiscus Ehrenberg. 36th International Conference of the Polish Phycological Society 24–27.05.2017 Lublin–Kazimierz Dolny.
 • Olszyński R.M., Górecka E. i Li C. Phylogenesis and ultrastructure of Tryblionella hungarica (Grunow) Frenguelli in athalassic habitats. 35th International Conference of the Polish Phycological Society. 01–04.06.2016 Łódź–Stryków.
 • Żelazna-Wieczorek J. i Olszyński R.M. Revision of Chamaepinnularia krookiformis Lange-Bertalot & Krammer with the description of a new Chamaepinnularia species. 9th Use of Algae for Monitoring Rivers and comparable habitats (UAMRIch) and International Workshop on Benthic Algae Taxonomy (InBAT). 15–19 czerwiec 2015 Trento, Italy.
 • Knysak P., Ruszkiewicz-Michalska M., Nowicka-Krawczyk P., Olszyński R.M. i Żelazna-Wieczorek J. Aquatic fungi as a biocontrol agent of algal blooms. 34th International Conference of Polish Phycological Society. 18–21 maj 2015 Rzeszów–Polańczyk.
 • Nowicka P., Olszyński R.M., Koziróg A., Otlewska A., Piotrowska M., Rajkowska K., Gutarowska B. i Brycki B. The influence of active chemicals on the growth of phototrophic biofilm coating brick substrates. XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium. 3–5.09.2014 Łódź.
 • Nowicka-Krawczyk P., Olszyński R.M., Otlewska R., Koziróg A., Rajkowska K., Piotrowska M., Gutarowska B. i Żydzik-Białek A. Does algae bloom in terrestrial environment? – Scytonema drilosiphon case. XXXIIIth International Conference of Polish Phycological Society. 19–22.05.2014 Gdynia–Cetniewo.

KONTAKT I DYŻURY

Banacha 12/16 (Sekretariat) pokój: 164 90-237 Łodź