PROFIL PRACOWNIKA: Renata Baraniak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Sprawne funkcjonowanie DS i ochrona mienia UŁ.

2. Koordynowanie i nadzór prac podległego personelu.

3. Prace administracyjne (sporządzanie wykazów i planów urlopów, grafików, rejestracja czasu pracy itp.)

4. Obsługa studentów ( m.in.kwaterowanie, wykwaterowanie, ewidencja płatności, egzekwowanie opłat).

5. Praca w systemach informatycznych wspierających prowadzenie Domu Studenta.

6. Prowadzenie właściwych ewidencji.

7. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych i raportów z kasy fiskalnej.

8. Prawidłowe gospodarowanie majątkiem UŁ należącym do X Domu Studenta

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-54-41

Patrice Lumumby 12 (X Dom Studenta) 91-404 Łódź