PROFIL PRACOWNIKA: Sławomir Klimowicz

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Przygotowanie pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć ( wydawanie sprzętu na zajęcia terenowe ), przygotowywanie dzienniczków praktyk studenckich, konserwacja i naprawy pomocy dydaktycznych oraz pozostałych.

KONTAKT I DYŻURY