Profil pracownika: Tomasz Łysek

O mojej pracy

Gł. specjalista ds. pozyskiwania środków finansowych na inwestycje - Dział Inwestycji i Remontów

 

A)Pozyskiwanie funduszy europejskichi innych środków zewnętrznych:

1)monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych oraz analiza rynku
w zakresie możliwości pozyskania środków z UE w ramach Funduszy Strukturalnych Funduszy regionalnych, programów ministerialnych, specjalnych, EWT oraz innych środków pozabudżetowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

2)monitorowanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych dla inwestycji pn:

Budowa,przebudowa budynku Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Rewolucji 66
w Łodzi na potrzeby Domu Seniora

Przebudowa w tym: termomodernizacja Centrum Szkoleniowego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

Przebudowę i rozbudowę stacji terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Białych Błotach

3) współpraca z samorządami innych krajów w zakresie pozyskiwania środków pomocowych;

4) gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania dokumentacji

aplikacyjnej, w tym danych charakteryzujących rozwój Uczelni.

B)Koordynacja projektów inwestycyjnych Uniwersytetu Łódzkiego współfinansowanych

z środków funduszy UE

1) współpraca z komórkami organizacyjnymi Uniwersytetu Łódzkiego i jednostkami organizacyjnymi w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;

2)utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/instytucją wdrażającą;

C)Monitoring i kontrola projektów:

1)monitorowanie i kontrolowanie zgodności realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE i innych środków pomocowych,
z zawartymi umowami i obowiązującym prawem;

2)udzielanie informacji jednostką organizacyjnym o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych UE, pomoc przy kompletowaniu i przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.

3)prowadzenie kontaktów z instytucjami koordynującymi przydział środków z UE,

4)przygotowywanie propozycji dotyczących zadań inwestycyjnych kwalifikujących się do finansowania ze środków unijnych,

5)współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi UŁ w zakresie pozyskiwania

funduszy krajowych i unijnych,

prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań,

 

Dyżury:

poniedziałek: stacjonarnie, konsultacje online
wtorek: stacjonarnie, konsultacje online
środa: stacjonarnie, konsultacje online
czwartek: stacjonarnie, konsultacje online
piątek: stacjonarnie, konsultacje online

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności