PROFIL PRACOWNIKA: Zbigniew Anusik

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie badań naukowych z zakresu historii nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem historii Szwecji XVI-XVIII w., historii Francji XVIII w., historii dyplomacji XVIII w. oraz historii Polski XVI-XVIII w.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku historia: wykłady z historii powszechnej oraz historii Polski nowożytnej, seminarium magisterskie z historii nowożytnej oraz seminarium doktorskie.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku romanistyka: wykład z historii Francji do końca XVIII w.

KONTAKT I DYŻURY