PROFIL PRACOWNIKA: Zuzanna Zaradzka

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Praca w ramach realizowanego projektu „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych IMBIO”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

KONTAKT I DYŻURY

Jana Kilińskiego 101 (Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego) 90-011 Łódź