dr hab. Jacek Izydorczyk

Prof. nadzw. UŁ, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Japonii (2017-2019)

Jacek Izydorczyk (ur. 1972); doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Łódzkiego; adwokat. W latach 2017-2019 postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 roku pełnił funkcję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Japonii.

Dotychczasowy przebieg drogi zawodowej i naukowej: studia prawnicze (Wydział Prawa i Administracji UŁ: 1991-1996); magister prawa (1996); doktor nauk prawnych (2000); aplikacja sądowa w systemie trzyletnim (2002-2005); egzamin sędziowski (2005); staż naukowy w Japonii (Uniwersytet Kiusiu: 2005-2007); doktor habilitowany nauk prawnych (2011); profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego (2011); rzecznik dyscyplinarny do spraw nauczycieli akademickich UŁ (2012); kierownik Zakładu Postępowań Karnych Szczególnych UŁ (2013). 

Naukowo oraz dydaktycznie zajmuje się prawem i postępowaniem karnym, kryminologią, prawem karnym skarbowym, prawem wykroczeń, prawem i postępowaniem karnym międzynarodowym oraz prawem porównawczym. 

Autor ponad 100 publikacji naukowych (w tym książki, artykuły, glosy oraz artykuły w językach obcych: angielskim i japońskim, publikował także w Japonii); autor takich monografii jak: "Stosowanie tymczasowego aresztowania w polskim postępowaniu karnym" (Zakamycze 2002), "Hanzai - znaczy przestępstwo. Ściganie przestępstw pospolitych oraz white-collar-crimes w Japonii" (Wolters Kluwer 2008), "Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej" (Wyd. UŁ 2010). 

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich (kadencje: I. 2012-2016, II. 2016-2020, III. 2020-2024).