Drapieżne czasopisma. W jaki sposób uniknąć nierzetelnych wydawców?

W Bazie Wiedzy na portalu dla pracowników UŁ powstała zakładka poświęcona drapieżnym czasopismom. Przygotowane przez pracowników Biblioteki UŁ informacje pomogą autorom w wyborze pewnych i sprawdzonych wydawnictw naukowych.

 

Predatory publishing to nazwa funkcjonująca jako zbiorcze określenie tych wydawców, którzy stosują wobec autorów i ich tekstów nieuczciwe praktyki, takie jak wyłudzanie opłat za publikowanie dotyczy czasopism wydawanych w modelu open access, wypuszczanie na rynek artykułów/książek niewysłanych do recenzji czy ocenionych negatywnie albo niespełniających kryteriów naukowości.

W przypadku pytań dotyczących drapieżnych praktyk naukowych albo konkretnych tytułów czasopism prosimy o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych Biblioteki UŁ na adres
openaccess@lib.uni.lodz.pl

OINiAB przygotowuje analizy wskazanych czasopism pod kątem wykrycia ewentualnych nieuczciwych praktyk publikacyjnych.

Więcej informacji