• UNIWERSYTET ŁÓDZKI
 • WYDARZENIA
 • Szkolenie GEP: Reagowanie na agresję i niewłaściwe zachowania w środowisku akademickim – jak komunikować przekraczanie naszych granic?

Szkolenie GEP: Reagowanie na agresję i niewłaściwe zachowania w środowisku akademickim – jak komunikować przekraczanie naszych granic?

Miejsce wydarzenia: Aleja Rodziny Scheiblerów 2, 90-128 Łódź
Czas: 10 maja 2024 (piątek) 08:30 - 14:30

Szkolenie dla kadry zarządzającej wyższego szczebla; kadry zarządzającej niższego szczebla (dyrektorzy i kierownicy); kadry badawczej i dydaktycznej; kadry administracyjnej, realizowane w ramach projektu GEP.

Korzyści: 

 • zapoznanie z problematyką komunikacji bez przemocy; 
 • poznanie przydatnych narzędzi i metod reagowania na niewłaściwe zachowania na uniwersytecie: istota adekwatnej informacji zwrotnej (feedback) i stawiania granic; 
 • trening i doskonalenie poznanych form reagowania w realnych, trudnych sytuacjach uczestników; 
 • analiza roli emocji w procesie komunikacji; 
 • rozwój osobisty; 
 • wymiana doświadczeń z innymi osobami ze społeczności UŁ: badaczami_kami, nauczycielami_kami, doktorantami_tkami, studentami_kami. 

 Program: 

 • idea komunikacji bez przemocy (Marshall B. Rosenberg); 
 • dawanie informacji zwrotnej w sytuacji przekraczania granic psychicznych i fizycznych – wyzwania i możliwości z perspektywy świadka i ofiary; 
 • czy da się obserwować i nie oceniać – wyrażanie własnych poglądów bez oceny zachowania innych; 
 • komunikat Ja vs. Ty – podstawowe różnice i konsekwencje dla relacji społecznych; 
 • jak wyrażać sprzeciw wobec przemocy i innych niewłaściwych zachowań – model informacji zwrotnej FUKO; 
 • dlaczego warto rozpoznawać i korzystać z emocji w sytuacji trudnej; 
 • co może być naszym zapleczem w środowisku akademickim - Procedura antydyskryminacyjna i antymobbingowa na UŁ. 

Ideą warsztatu jest pokazanie sposobów sprzeciwiania się niewłaściwym zachowaniom w środowisku uniwersyteckim zarówno w kontekście relacji z przełożonymi, kolegami i koleżankami, ale także na relacji linii wykładowca_czyni – student_ka z uwzględnieniem koncepcji komunikacji bez przemocy Marshalla Rosenberga. 

Prowadzący: dr Paulina Szymańska/ mgr Olga Zwardoń-Kuchciak

Zapisy na szkolenie zostały zamknięte, gdyż grupa osiągnęła maksymalną liczbę uczestników.

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Aleja Rodziny Scheiblerów 2, 90-128 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 10 maja 2024 (piątek) 08:30 - 14:30

 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND