PROFIL PRACOWNIKA: Olga Zwardoń-Kuchciak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Realizacja zajęć dydaktycznych oraz działania w obszarze naukowym - publikacje naukowe, czynny udział w konferencjach naukowych/

Prowadzone zajęcia: Psychologia organizacji i zarządzania, Psychologia doradztwa zawodowego, Kulturowe uwarunkowania doradztwa kariery, Rozwój kompetencji osobistych i zawodowych, Psychologia społeczna.

Dodatkowe funkcje: opiekun Koła Naukowego Studenckiego Biura Karier PROFIL, Opiekun Testoteki w Instytucie Psychologii UŁ

BIOGRAM

Trenerka umiejętności psychospołecznych od 2016 roku, doradca zawodowy, konsultant, pedagog.

Jako szkoleniowiec zrealizowała ponad 800 dni szkoleniowych i ponad 400 godzin sesji doradczych. Specjalizuje się w rozwoju umiejętności psychospołecznych i interpersonalnych, umiejętności kierowniczych i menedżerskich oraz w kształtowaniu postaw zwiększających efektywność działań w zróżnicowanych projektach w przestrzeni zawodowej. Szkoli między innymi z efektywnej komunikacji, umiejętności radzenia sobie ze stresem, pracy w grupie, zarządzania sobą w czasie, automotywacji, kreatywności, innowacyjności i twórczego myślenia. Specjalizuje się w budowaniu i wzmacnianiu pozytywnych zasobów pracowników.

Współpracuje z pracownikami każdego szczebla, menadżerami, przedstawicielami HR, contact-center, nauczycielami, klientami indywidualnymi jak również z osobami bezrobotnymi przygotowując ich do efektywnego poruszania się po rynku pracy (przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, opracowanie dokumentów aplikacyjnych, motywacja, autoprezentacja)

ZAINTERESOWANIA

  • psychologia pozytywna
  • psychologia organizacji i zarządzania
  • metody dobory personelu
  • narzędzia psychologiczne w zarządzaniu personelem
  • rozwój zawodowy pracowników, doradztwo zawodowe i rozwój kariery
  • budowanie i zarządzanie pozytywnymi zasobami pracowników

KONTAKT I DYŻURY

tel: 693-741-990

tel: 42-635-66-54

Dyżury

czwartek: 14:00-16:00 Zapraszam na dyżur do pokoju 4.27 (w godzinie 14.00-15.00 jestem w Pracowni Testów Psychologicznych s. 0.4). W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.
niedziela: 09:30-10:30 Zapraszam na dyżur do pokoju 0.4. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.