Etnograficzne Archiwum im. Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej

Opis zadań

Początki Etnograficznego Archiwum im. B. Kopczyńskiej-Jaworskiej sięgają 1945 roku, w którym utworzono Katedrę Etnografii UŁ. Od 1946 roku archiwizowane są materiały pochodzące z etnograficznych badań terenowych oraz kwerend archiwalnych w Polsce i Europie. Działalność EABKJ ściśle łączy się z pracami badawczymi studentów i pracowników naszego Instytutu. Archiwum powstało z inicjatywy prof. Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej (1897–1984).

Zasób EABKJ składa się z 6 działów:

  • wywiadów i obserwacji terenowych;
  • materiałów wizualnych i dźwiękowych (w którym znajdują się fotografie wraz z negatywami, fotografie cyfrowe, negatywy szklane, przezrocza, kasety i szpule magnetofonowe);
  • prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich);
  • druków (katalogi z polskich i zagranicznych wystaw muzealnych);
  • książek i czasopism;
  • materiałów prywatnych (spuścizna naukowa profesor Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej).

Aby zarezerwować miejsce pracy oraz termin kwerendy, należy skontaktować się z pracownikiem EABKJ.

Materiały archiwalne oraz prace dyplomowe chronione są prawem autorskim, dlatego udostępniane są wyłącznie na miejscu i do celów naukowych.

Osoby korzystające z zasobu EABKJ muszą okazać na piśmie prośbę o udostępnienie archiwaliów, potwierdzając naukowy cel kwerendy.

Dokumenty do pobrania znajdują się tu: https://www.etnologia.uni.lodz.pl/struktura/etnograficzne-archiwum-im-bronislawy-kopczynskiej-jaworskiej

Dane kontaktowe

Etnograficzne Archiwum im. Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej

Skład osobowy