Medal Universitatis Lodziensis Amico dla prof. Kai Kaarniranty

Profesor Kai Kaarniranta z Uniwersytetu Kuopio odebrał z rąk Rektor UŁ Prof. Elżbiety Żądzińskiej Medal Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ), przyznany przez Senat UŁ uchwałą nr 146 z dnia 17 maja 2021 r.

Rektor UŁ i profesor podczas wręczania medalufot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Profesor Kai Kaarniranta urodził się w 1968 r. w Saaminki w Finlandii. Podstawowe i średnie wykształcenie zdobywał w Savonlinna, gdzie uzyskał maturę i w 1990 r. zdał egzamin wstępny na Uniwersytet w Kuopio, na którym uzyskał tytuł magistra biotechnologii (2000), a następnie stopień doktora medycyny (2002) i docenta w okulistyce doświadczalnej i klinicznej (odpowiednio 2006 i 2009). W latach 2007–2009 uczestniczył w prestiżowym Europejskim Programie Rozwoju Liderów, zorganizowanym przez Europejskie Towarzystwo Okulistyczne. Obecnie jest profesorem i naczelnym lekarzem Szpitala Uniwersyteckiego w Kuopio, kierownikiem Katedry i Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu w Kuopio.

Podstawowym tematem działalności badawczej i klinicznej prof. Kaarniranty jest zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) – choroba oczu, na którą w zdecydowanej większości przypadków brak jest remedium. Profesor bada molekularne mechanizmy patogenezy AMD z zastosowaniem różnych modeli, w tym opartych na komórkach pozyskanych ze zwierząt transgenicznych oraz indukowanych pluripotentnych komórkach macierzystych. Jego prace o znaczeniu autofagii w mechanizmach patogenezy AMD zostały uznane za przełomowe w badaniach etiopatogenezy tej choroby. Profesor Kaarniranta działa również jako lekarz – uczestniczył i uczestniczy w kilkunastu próbach klinicznych jako kierownik bądź wykonawca. Otrzymał wiele grantów, europejskich i krajowych, na badania molekularnych aspektów AMD i był zapraszany do prezentowania ich wyników na wielu zjazdach naukowych, których gospodarzami były najbardziej prestiżowe organizacje prowadzące badania w okulistyce. 

Profesor Kaarniranta współpracuje z licznymi placówkami naukowymi na całym świecie, w tym z Uniwersytetem Łódzkim. Był gościem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w 2012 r. jako profesor wizytujący, a w latach 2017–2019 honorowym pracownikiem naukowym tego wydziału. Zaprosił na staż w swoim laboratorium dwie doktorantki i jedną studentkę Wydziału BiOŚ UŁ. Opublikował dotychczas trzydzieści sześć prac przygotowanych razem z pracownikami wspomnianego Wydziału – w zdecydowanej większości ukazały się one w prestiżowych czasopismach. 

W latach 2019–2021 był prezydentem Europejskiego Towarzystwa Badań w Okulistyce. Jest redaktorem naczelnym „Acta Ophthalmologica” i członkiem Fińskiej Akademii Nauk. Na Uniwersytecie w Kuopio prowadzi wykłady z nauk klinicznych i podstawowych. Wypromował dziesięciu doktorów i aktualnie jest promotorem w jedenastu przewodach doktorskich. Jest autorem ponad trzystu pięćdziesięciu prac naukowych, jego indeks Hirscha to 58, a liczba cytowań przekracza dwadzieścia tysięcy.

zdjęcie grupowe podczas wręczania medalu

Biogram opracował prof. Janusz Błasiak, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

Redakcja: Centrum Promocji UŁ