27 kwietnia, 2021 r.

Otwarta nauka - standardy i dobre praktyki

Otwarta nauka - standardy i dobre praktyki

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) ma zaszczyt zaprosić w dniu 12 maja 2021 r. na seminarium poświęcone otwartemu dostępowi do nauki: "Otwarta nauka - standardy i dobre praktyki". Wydarzenie odbędzie się online w godzinach 9:00 - 14:00. Celem Seminarium jest upowszechnienie wśród uczelni członkowskich rozwiązań i dobrych praktyk dotyczących otwartej nauki.

Seminarium adresowane jest nie tylko do rektorów i osób zarządzających instytucjami szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, ale także do całej społeczności akademickiej. Mamy nadzieję, że wezmą w nim udział również przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki.


"Liczę, że dzięki tej inicjatywie i współpracy z innymi instytucjami środowisko akademickie weźmie udział w wypracowywaniu wspólnych standardów i implementacji międzynarodowych rozwiązań dotyczących otwartej nauki."

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska
Przewodnicząca Komisji ds. Nauki KRASP
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

W Polsce istnieje obecnie rozdźwięk pomiędzy polityką Państwa w zakresie promowania polskich czasopism naukowych a obawami części środowiska akademickiego, że doprowadzi to do ograniczenia finansowania publikacji zagranicznych ze środków publicznych. Merytoryczne wsparcie w tej debacie jest niezwykle ważne dla kierunków rozwoju polskiej nauki. Dlatego wydarzenie rozpoczniemy dwoma wykładami zagranicznych gości. Udział w seminarium potwierdzili: prof. Johan Rooryck, Executive Director of cOAlition S oraz Kostas Glinos, Head of Unit for Open Science, DG RTD, European Commission.

Liczba miejsc na Seminarium jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja na wydarzenie poprzez platformę ClickMeeting jest otwarta do 11 maja 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

baner_rejestracja_KRASP

Wydarzenie będzie równolegle transmitowane na żywo na kanale YouTube KRASP. Uniwersytet Łódzki jest współorganizatorem Seminarium.


Program wydarzenia

9:00 – 9:15 Otwarcie seminarium

Seminarium poprowadzi Prof. Przemysław Wiszewski, Członek komisji ds. Nauki KRASP, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Część I - wykłady wprowadzające w języku angielskim

9:15-9:45 Wykład wprowadzający - cOAlition S

Prof. Johan Rooryck, Executive Director of cOAlition S

Moderator: Prof. Łukasz Bogucki, Prorektor ds. współpracy z zagranicą, Uniwersytet Łódzki

cOAlition S groups 26 funders worldwide who wish to accelerate the transition of academic publishing towards full and immediate Open Access. As of January 2021, these funders require all publications supported in whole or in part by their funding to be published in open access. Grant holders can publish in any journal of their choice, and have  3 routes to comply with their funder’s open access policy. cOAlition S uses a systemic approach to open access, using various interlocking policies to achieve the goals set out in the 10 principles of Plan S.

9:45-10:00 Dyskusja

panelisci_KRASP_JRooryck

10:00-10:30 Wykład wprowadzający

Kostas Glinos, Head of Unit for Open Science, DG RTD, European Commission

Moderator: Prof. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej

The speaker will introduce developments in Open Science policy and initiatives, with emphasis on open access, the Open Research Europe publishing platform, FAIR research data and associated infrastructures. He will also discuss Open Science as the modus operandi of Horizon Europe, which with a €95.5 billon budget becomes one of the biggest research programme in the world.

10:30-10:45 Dyskusja

panelisci_KRASP_KGlinos

10:45-11:15 Przerwa


Część II - panele dyskusyjne w języku polskim

11:15-12:45 Panel dyskusyjny: Polityka otwartej nauki a strategia instytucji

W trakcie panelu poruszone zostaną zagadnienia dotyczące wprowadzania Planu S przez instytucje finansujące badania, tego jakie niesie on za sobą skutki dla uczelni, jednostek naukowych, indywidualnych badaczy. Omówione zostaną kwestie dostępu do danych badawczych i zarządzania nimi, zabezpieczenia praw autorów kolekcji, a także czy powinny być wprowadzone programy centralnego finansowania publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych w formule OA?


Moderator: Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

 • Prof. Andrzej Jajszczyk, Wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)
 • Prof. Zbigniew Błocki, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki
 • Dr Marek Michalewicz, Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dr n. med. Radosław Sierpiński, p.o. Prezes Agencji Badań Medycznych
 • Prof. Paweł Rowiński, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • Dr Dominik Strapagiel, prof. UŁ, Kierownik Pracowni Biobank Łódź, delegat krajowy i członek Komitetu Finansowego europejskiej sieci biobanków BBMRI-ERIC

12:45-13:00 Przerwa


13:00-14:00 Panel dyskusyjny: Wdrażanie polityk otwartej nauki w uczelniach

Polskie uczelnie coraz częściej przyjmują polityki otwartości, które regulują kwestie związane z otwartym udostępnianiem wyników badań. Panel z udziałem uczelnianych pełnomocniczek i pełnomocników ds. otwartego dostępu będzie poświęcony wymianie doświadczeń w obszarze wdrażania polityk otwartości, ze szczególnym uwzględnieniem płynących z tego korzyści dla instytucji oraz pojawiających się wyzwań.


Moderator: Jakub Szprot, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego

 • Dr Anetta Janowska, Pełnomocnik Rektora ds. otwartego dostępu, Szkoła Główna Handlowa
 • Tomasz Piestrzyński, Dyrektor Biblioteki, Pełnomocnik Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych
 • Dr Katarzyna Świerk, Dyrektor Biura Nauki, Pełnomocnik ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i wyników badań, Uniwersytet Gdański
 • Dr Leszek Szafrański, Uczelniany Koordynator ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki, Pełnomocnik Rektora ds. otwartej nauki, Politechnika Gdańska

baner_program_KRASP

panelisci_KRASP

Regulamin Seminarium Otwarta nauka - standardy i dobre praktyki

Program

Poprzednia wiadomość Dla przedsiębiorczych: bezpłatne kursy Akademii PARP
Następna wiadomość CALL FOR PAPERS nr 2: O Wolną Wszechnicę!