Prof. Krzysztof Pabis w Komitecie Badań Polarnych

Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało nowy skład Komitetu Badań Polarnych na kadencję 2023-2026. Wśród członków komitetu znalazł się dr hab. Krzysztof Pabis, prof. UŁ z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ. Gratulujemy!

Komitet Badań Polarnych pełni funkcję doradczą dla Prezydium PAN, a jego zadania dotyczą rozwoju badań prowadzonych w Arktyce oraz Antarktyce.

Zainteresowania naukowe prof. Krzysztofa Pabisa skupiają się wokół ekologii bezkręgowców żyjących na dnie mórz i oceanów, zwłaszcza wieloszczetów – jednej z najliczniejszych i najbardziej zróżnicowanych ekologicznie grup organizmów morskich. 

Szczególnie zajmują go zagadnienia związane z wpływem lodowców oraz postępującego ocieplenia klimatu na faunę Antarktycznych fiordów, ekologia fauny głębokowodnej oraz procesy związane z wpływem działalności człowieka na faunę denną Zachodniej Afryki. Od roku 2014 badacz jest także delegatem Uniwersytetu Łódzkiego do Rady Polskiego Konsorcjum Polarnego.

Materiał: Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ

 

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.