Uniwersytet Łódzki podpisuje deklarację misji 2.0 w ramach UNIC

27 stycznia 2023 r. rektorzy dziesięciu uniwersytetów z kontynentu europejskiego zebrali się w Zagrzebiu, aby podpisać nową, rozszerzoną wspólną deklarację misji w ramach sojuszu UNIC. Deklarację misji podpisało osiem uniwersytetów założycielskich, a także Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet z Malmö, które dołączyły do sojuszu w 2022 roku. Uniwersytet Łódzki reprezentowali rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska, prorektor UŁ prof. Łukasz Bogucki oraz Mateusz Pieczyński, reprezentant studentów UŁ w UNIC.

Udział w sojuszu UNIC jeszcze szerzej otwiera Europę zarówno przed całą społecznością uniwersytecką, lecz również łódzką. To podkreślenie dążenia zarówno uniwersytetu, jak i miasta do inwestowania w innowacyjne badaniach i edukację, które w istotny sposób wpływają na projektowanie wpływu społecznego, a także tworzenie międzynarodowej widoczności. Liczymy na dalsze pogłębienie współpracy naukowców, studentów i pracowników administracyjnych w ramach międzynarodowego partnerstwa 10 wiodących ośrodków akademickich 

- komentuje prof. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ. 

Grupa ludzi w sali konferencyjnejDelegaci dziesięciu europejskich uniwersytetów, wśród nich rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska, po podpisaniu rozszerzonej wspólnej deklaracji misji w ramach sojuszu UNIC. Fot.: Dario Topic.

Nowa misja 2.0 zawiera szczegółowy wykaz działań i inicjatyw do 2024 r. zarówno dla studentów, naukowców, jak i pracowników administracyjnych. Szczególną uwagę poświęcono zwiększonej mobilności, którą ułatwiać mają hybrydowe kampusy oferujące zarówno ofertę kursów - w których uczestniczyć może wirtualnie cała społeczność akademicka, a także programy badawcze, seminaria i mikropoświadczenia (micro-credentials), czyli potwierdzenia wyników w nauce osiągnięte w ramach krótkiego doświadczenia edukacyjnego (np. kursu lub szkolenia).  

Opierając się na ustanowionych w 2020 r. fundamentach, deklaracja misji 2.0 proponuje również zmianę nazwy sojuszu z European University of Post-Industrial Cities (Europejski Uniwersytet Miast Postindustrialnych) na European University of Cities in Post-Industrial Transition (Europejski Uniwersytet Miast w Transformacji Postindustrialnej). Podkreśla to odnowione cele UNIC w nadchodzących latach, przede wszystkim odblokowanie modeli międzyinstytucjonalnego uczenia się, nauczania i badań, które powinny być głęboko zaangażowane w różnorodne postindustrialne ekosystemy miejskie.  Nowa misja sojuszu obejmuje swoim zasięgiem również obywateli w całej Europie, gdyż wzmożony nacisk położono na flagowy projekt sojuszu UNIC, czyli „CityLabs", który tworzy możliwości wymiany wiedzy między uczelniami a miastami, w których są osadzone.   

Sojusz zakłada nowe programy, które odzwierciedlają odnowioną misję: fundusz zalążkowy dla wspólnych projektów badawczych (Seed Fund for Collaborative Engaged Research Projects) został uruchomiony w grudniu 2022 roku, a karta dla UNIC Center for City Futures zostanie ogłoszona w lutym 2023 roku. Innowacyjny Hybrydowy Kampus UNIC stworzy podstawy dla najnowocześniejszych wzajemnych wymian, otwierając intensywne programy mieszane (Blended Intensive Programs), wirtualne kursy i wspólne stopnie naukowe, tak, aby jeszcze szerzej integrować społeczność studentów, naukowców i obywateli.  

Z inicjatyw UNIC korzysta prawie 20 milionów obywateli, studentów, pracowników i naukowców w postindustrialnych miastach w całej Europie. Kolejna faza tego sojuszu ma na celu dalszy rozwój wiedzy, który wpływać będzie na współpracę, innowacje i integrację w obrębie miast w których usytuowane są ośrodki akademickie należące do sojuszu. 

Jesteśmy dziesięcioma uniwersytetami z dziesięciu bardzo różnych części Europy, ale połączeni jesteśmy historią, teraźniejszością i przyszłością. Nasz wpływ polega na kształceniu studentów jako agentów zmian przyszłości. UNIC ma na celu ustanowienie pozytywnego modelu w zakresie łączenia nauki, prowadzenia badań i innowacji zaangażowanych w pomoc i transformację miejską, które określą przyszłość Europy 

 - powiedział prof. Ed Brinksma, prezydent Erasmus University Rotterdam. 

Wspólna deklaracja misji 2.0 będzie stanowić podstawę wniosku UNIC o jego kolejną fazę. Nowy wniosek, podpisany przez 10 uniwersytetów, zostanie złożony jeszcze w tym miesiącu do European Commission’s European University Initiative. 

Źródło: UNIC

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ, Katarzyna Liberska - Kindermann