6 kwietnia, 2021 r.

Wielkanocny poczęstunek w akademikach UŁ [ENG. VER]

Wielkanocny poczęstunek w akademikach UŁ [ENG. VER]

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Po raz kolejny Święta przyszły do studentów Uniwersytetu Łódzkiego. 4 kwietnia, w Niedzielę Wielkanocną, wszystkie osoby mieszkające w akademikach na Lumumbowie dostały tradycyjne, pyszne zestawy potraw. Posiłki szykowała, od bardzo wczesnych godzin porannych, wspaniała ekipa współpracująca na stałe z UniLodz.Dla uczących się na naszej uczelni młodych ludzi przygotowano ponad 1400 zestawów wielkanocnych. Biała kiełbasa, ciasto, sałatka i inne pyszności – serwowane z życzeniami w kilku językach. Wszystko świeże, szykowane od 2:00 w nocy przez kilkanaście osób na stołówce przy Lumumby 14.


Fotorelacja


Studenci reprezentujący prawie 100 krajów są naszą wielką siłą i dumą. Przed pandemią urządzaliśmy dla nich stacjonarne śniadania wielkanocne, a w czasie Bożego Narodzenia zapraszaliśmy młodych ludzi z różnych części świata do naszych domów, w ramach akcji Gość na Gwiazdkę. Za każdym razem te wydarzenia dawały nam wiele radości. Życzymy sobie i wszystkim, żeby kolejne Święta (Bożego Narodzenia) dały nam okazję do powrotu do bezpośrednich spotkań.


Jeszcze raz – zdrowia i radości dla wszystkich!


Jak wyglądało to wcześniej.


Gość na Gwiazdkę 5 – Christmas Guest Project vol. 5


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Redakcja: Centrum Promocji UŁ
Easter meal at UL dorms


One more time Easter came to students of the University of Lodz. On April 4, Easter Sunday, all the students residing at Lumumbowo dorms received traditional delicious sets of meals. The meals were prepared from the very early morning hours by a great team that cooperates with UniLodz on a permanent basis.


More than 1400 Easter sets were prepared for the young people studying at our University. White sausage, cake, salad and other delicacies – all were served along with Easter wishes in several languages. Everything was fresh, prepared from 2 a.m. by a dozen or so people in the canteen at Lumumby 14.


Gallery of photos from 04.04.2021


Students representing nearly 100 countries are a great strength and pride of ours. Before the pandemic we used to prepare stationary Easter breakfasts for them, and at the time of Christmas we used to invite young people from various parts of the world to our homes, as part of the Christmas Guest initiative. Every time these events gave us a lot of joy. We wish everyone and also ourselves that the next (Christmas) holidays give us the opportunity to come back to face-to-face meetings.


Once again – good health and joy for all!


What it looked like before.

Christmas Guest event


University of Lodz is one of the biggest universities in Poland. Its mission is to educate top-class scientists and specialists in numerous fields of humanities, social sciences, natural and exact sciences as well as health sciences. UniLodz cooperates with business, both at the staff level by providing qualified employees as well as at the scientidfic level, by offering its know-how to enterprises from various areas of economy. University of Lodz is an academic institution open to the world – the number of its international students is constantly growing, while its Polish students, thanks to Exchange programmes, get to know Europe, Asia and travel overseas. The University is a part of Lodz, it operates for and with the community of Lodz by getting involved in many socio-cultural projects.


Edit: Promotion Centre, UL

Poprzednia wiadomość Bizarne obrzędy i zwyczaje wielkanocne w Polsce
Następna wiadomość MapujeMY łódzką gastronomię - MapoFaktura 2021 GastroFaktura