Wykład prof. Jerzego Hausnera i debata o rozwoju regionu łódzkiego

Miejsce wydarzenia: Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Czas: 09 marca 2023 (czwartek) 16:00 - 19:00

9 marca zapraszamy na II otwartą debatę „Kultura a rozwój łódzkiego obszaru metropolitalnego i województwa łódzkiego” oraz wykład prof. dra hab. Jerzego Hausnera „Kultura jako ścieżka wychodzenia z kryzysu”. Wydarzenie jest otwarte, obowiązują zapisy.

Otwarte Forum Dyskusyjne ma wzmacniać relacje biznesowo-naukowe i przyczyniać się do poprawy gospodarczych szans rozwojowych i dobrobytu mieszkańców naszego regionu. Hasło naszego forum "Biznes z nauką, nauka z biznesem" jest wspólną i otwartą inicjatywą dla wszystkich zainteresowanych przyszłością naszego regionu; a przede wszystkim reprezentacji szkolnictwa wyższego, organizacji przedsiębiorców, struktur społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządów terytorialnych.

Celem debaty „Kultura a rozwój łódzkiego obszaru metropolitalnego i województwa łódzkiego” jest wskazanie rekomendacji dla administracji publicznej, w tym władz samorządowych na rzecz wykorzystania potencjału kultury wobec wyzwań rozwoju regionu łódzkiego i jego stolicy.

Zapraszamy na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy.
 

Jerzy Hausner

Koordynatorem Otwartego Forum Dyskusyjnego jest Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego kierowane przez prof. dra hab. Tadeusza Markowskiego.

Kultura we współczesnym rozwoju staje się determinantą budowania trwałych przewag konkurencyjnych, a jednocześnie sama w sobie staje się działalnością wytwarzającą coraz większe strumienie produktów publicznych rynkowych budujących współczesny dobrobyt narodów. Prorozwojowe znaczenie kultury nie jest jednak łatwe do trwałego prorozwojowego wykorzystania szczególnie w regionach problemowych. Wymaga odpowiednego zaangażowania władz publicznych i mecenatu prywatnego i realnej współpracy w długiej perspektywie. Tylko wtedy rozwój kultury będzie przekładał się na wielowymiarowy i trwały dobrobyt. Wpływ kultury na rozwój i kondycję finansową miast jest szczególnie widoczny po osiągnięciu progowego rozwoju kapitału społecznego. Uruchamiają się wówczas samonapędowe społeczne i rynkowe mechanizmy. Kultura jednak jest tą dziedziną ludzkiej cywilizacji, która jest wrażliwa na  zaburzenia; kryzysy ekonomiczne, społeczne i polityczne. Wymaga więc wspólnej troski i powszechnego zrozumienia jej złożonych funkcji w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego, dobrobytu społecznego, ochrony wartości przyrodniczych. Brak społecznego zrozumienia dla tej złożonej funkcji i jej potencjałów może być przedmiotem politycznej manipulacji i wykorzystywania dla realizacji krótkookresowych i populistycznych celów, a nie budowania trwałych podstaw zrównoważonego rozwoju miast i regionów bazującego na wartościach.
W debacie chcemy pokazać nie tylko rolę kultury w procesach wychodzenia z kryzysów, ale także pokazać pożądane kierunki działań na rzecz wykorzystania rozproszonych potencjałów szeroko rozumianej kultury, dziedzictwa materialnego i niematerialnego, jej wytwórców, konsumentów oraz związanej z nią immamentnie infrastrukturą społecznej i materialną łódzkiego obszaru metropolitalnego województwa.

- prof. dr hab. Tadeusz Markowski

 

Program wydarzenia - 9 marca 2023 r.

16.00 – 16.15    
Powitanie przez Pana Dziekana Wydziału, dra hab. Tomasza Czaplę, prof. UŁ
Słowo wstępne na temat Otwartego Forum Dyskusyjnego „Nauka z Biznesem  Biznes z Nauką”, koordynator forum prof. dr hab. Tadeusz Markowski

16.15 – 17.00    
Wykład prof. dra hab. Jerzego Hausnera „Kultura jako ścieżka wychodzenia z kryzysu”

17.00 – 17.15      
Przerwa

17.15 – 18.00    
Debata - Czy z kulturą nam po drodze?
Jan Bocian – moderator;
Paneliści:
Krzysztof Dudek, Prezes Fundacji OPG
Jacek Grudzień, Dyrektor Wydziału Kultury UMŁ
prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący OEES
dr hab. Wawrzyniec Rudolf, prof. UŁ, Wydział Zarządzania UŁ

18.00 – 18. 30
Sesja pytań z sali i odpowiedzi


Zapraszamy do uczestnictwa

Zapraszamy na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy.
 

Partnerzy

 • Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego
 • Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
 • Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
 • TUP - Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddz., Łódź
 • SARP - Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddz., Łódź
 • Instytut Spraw Obywatelskich
 • MANU Niezależna Manufaktura Idei
 • Łódzka Szkoła Rewitalizacji


Miejsce

Wydział Zarządzania UŁ, aula prof. J. Zieleniewskiego, poziom 0

 

Źródło zdjęcia: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Materiały: Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego
Redakcja: Wydział Zarządzania UŁ

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 09 marca 2023 (czwartek) 16:00 - 19:00

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB