PROFIL PRACOWNIKA: Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Sprawowane funkcje:

  • pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego ds. współpracy z biznesem i pracodawcami.

Zadania:

1.Terminowe opracowanie szczegółowych programów do prowadzonych przedmiotów oraz podanie ich do wiadomości studentów.

2.Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

4.Prowadzenie konsultacji dla studentów.

5.Uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych w jednostce organizacyjnej UŁ i udział w publikowaniu ich wyników.

6. Obowiązki wynikające z pełnionej funkcji pełnomocnika Dziekana do spraw współpracy z biznesem i pracodawcami.

7. Wypełnianie obowiązków opiekuna prac licencjackich lub magisterskich.

BIOGRAM

Główny przedmiot badań jest niemiecki język prawny i prawniczy, języki specjalistyczne, komunikacja biznesowa, semantyka, przekładoznawstwo, dyskurs polityczny oraz glottodydaktyka. Aktualny projekt badawczy to komunikacja werbalna i niewerbalna na giełdach papierów wartościowych. W ramach zajęć dydaktycznych zajmuję się językami specjalistycznymi, tłumaczeniami.


ZAINTERESOWANIA

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

języki specjalistyczne

juryslingwistyka

komunikacja biznesowa

semantyka

dyskurs polityczny

językoznawstwo konfrontatywne i kontrastywne (w zakresie języka polskiego i niemieckiego

gramatyka opisowa języka niemieckiego

przekładoznawstwo

glottodydaktyka

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 (Sekretariat Instytutu Filologii Germańskiej UŁ. Ze względu na aktualną sytuację związana z zagrożeniem epidemicznym sekretariat otwarty jest jedynie w wybrane dni. Prosimy o śledzenie informacji na stronie.) pokój: 4.101 90-236 Łódź