PROFIL PRACOWNIKA: Anna Jasińska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1) prowadzenie badań naukowych,

2) prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach Biotechnologia, Mikrobiologia

3) upowszechnianie i popularyzacja wiedzy

BIOGRAM

2009 -magister biologii w spec. biotechnologia drobnoustrojów i roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

2011 - ukończone studia podyplomowe „Biotechnologia z elementami biologii molekularnej” na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie

2013 - doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,

starszy mikrobiolog w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii Uniwersytetu Łódzkiego

2017 - adiunkt w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii Uniwersytetu Łódzkiego

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe:

Eliminacja toksycznych substancji pochodzenia antropogennego przez drobnoustroje, ze szczególnym uwzględnieniem grzybów wytwarzających enzymy ligninolityczne

Proteomiczne podłoże procesów mikrobiologicznej degradacji ksenobiotyków

Hobby:

historia medycyny

uprawa roślin domowych

ruch na świeżym powietrzu


KONTAKT I DYŻURY