PROFIL PRACOWNIKA: Anna Kowalcze-Pawlik

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

adiunktka w Katedrze Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty UŁ, gdzie prowadzę zajęcia z literatury, metodologii nauk o kulturze, kina światowego; wykłady monograficzne dotyczące m.in. historii potworności oraz chorobie i zdrowiu w literaturze i kulturze, a także seminaria poświęcone gniewowi i żałobie, geopoetyce i rasizmowi.

BIOGRAM

doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, tłumaczka. Pracę doktorską poświęconą kobiecej zemście w angielskim dramacie wczesnonowożytnym obroniłam na Wydziale Filologicznym UJ. Jestem zatrudniona jako w Katedrze Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty UŁ. Od wielu lat związana jestem z Centrum Studiów Humanistycznych UJ oraz Centrum Badań Przekładoznawczych UJ, gdzie prowadzę gościnnie zajęcia i seminaria.

Jako wieloletnia członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego od 2018 pełnię funkcję wiceprezes Towarzystwa. Działam również w Brytyjskim, Amerykańskim, Europejskim i Międzynarodowym Towarzystwie Szekspirowskim (BSA, SAA, ESRA, ISA), jak również Amerykańskim Towarzystwie Renesansowym (RSA); należę do Międzynarodowego Towarzystwa Przekładu i Badań Międzykulturowych (IATIS) i grup naukowych „Shakespeare in Education” (NTNU, Trondheim) oraz „Szekspir w kulturze” (Uniwersytet Warszawski). W 2022 zostałam członkinią brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Historycznego jako Associate Fellow. Od 2022 współpracuję z Università degli Studi Roma Tre w ramach Shakespeare's Rome Summer International School.

Moje badania naukowe oscylują wokół dawnego piśmiennictwa, historii teatru, przekładu i kulturowej historii emocji. Obecnie pracuję nad publikacją monografii poświęconej kobiecej zemście w angielskim dramacie wczesnonowożytnym oraz historią polskiej recepcji szekspirowskiej Burzy.

Zainteresowania naukowe: historia recepcji Szekspira w Polsce, wczesnonowożytny dramat angielski, kulturowa historia emocji, historia potworności, historia przekładu.


ZAINTERESOWANIA

Interesuję się dawnym piśmiennictwem, szczególnie historią dramatu angielskiego, przekładoznawstwem i kulturą popularną. Fascynuje mnie wczesny dramat angielski i jego recepcja, historia potworności oraz kulturowa historia emocji.

W ramach zainteresowania przekładem tekstów humanistycznych tłumaczyłam i współtłumaczyłam m.in. teksty Franco Morettiego, Jeana Benedettiego, Zoltana Kövecsesa, Stevena Connora, Judith Butler, Barbary Creed, Eve Kosofsky Sedgwick, Mariny Warner, Donny Haraway, Barbary Johnson, Michaela Rothberga, S.M. Gilbert i S. Gubar, Mieke Bal czy Ruth Lays. W historii przekładu interesuje mnie szczególnie twórczość kobieca.

OSIĄGNIECIA

Laureatka stypendium Fundacji Nauki Polskiej START dla młodych uczonych, MNiSW dla wybitnych doktorantów, a następnie dla wybitnych młodych uczonych (2017-2019). Prowadziłam granty NCN PRELUDIUM i ETIUDA, jak również zakończony w grudniu 2018 projekt NCBiR „Między literaturą a filozofią: konflikt i dialog”.

Najważniejsze osiągnięcia (2019-2023):

Nagrody:

Nagroda studentów WSMiP UŁ (2023) w kategorii "Złoty dyżur"; Nagroda WSMiP UŁ (2022) Humanistyka za wysoko punktowane publikacje naukowe w naukach humanistycznych; medal KEN (2021); stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych uczonych (2017-2019).

Granty:

IDUB 2021-2023, kierownik, "'Patologie natury.' Niepełnosprawność w teatrze szekspirowskim, między przekładem a przedstawieniem"; Visegrad Fund 2022-2023, wykonawca w grancie międzynarodowym, "Crossing Borders with Shakespeare since 1945: Central and Eastern European Roots and Routes", kierownik: Sarka Havlickova Kysova (Masaryk University, Brno); Visegrad Fund 2019-2021, wykonawca w grancie międzynarodowym, Shakespeare in Central Europe after 1989: common heritage and regional identity.

KONTAKT I DYŻURY