PROFIL PRACOWNIKA: Anna Szymańska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Praca naukowa, dydaktyczna i organizacyjna, kierownik Katedry Ubezpieczeń

BIOGRAM

Dr hab. Anna Szymańska, prof. UŁ, kierownik Katedry Ubezpieczeń na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka matematyki, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na ubezpieczeniach, statystyce ubezpieczeniowej oraz matematyce aktuarialnej. Prowadzi wykłady m.in. z ubezpieczeń, matematyki finansowej, rachunkowości, matematyki, statystyki, matematyki aktuarialnej, statystyki ubezpieczeniowej.

ZAINTERESOWANIA

Matematyka aktuarialna, Statystyka, Ubezpieczenia, Matematyka Finansowa, Rachunkowość

OSIĄGNIĘCIA

Autorka i współautorka ponad 80 publikacji z zakresu statystyki, matematyki aktuarialnej, ubezpieczeń i zamówień publicznych.

KONTAKT I DYŻURY

Sekretariat pok. T105: 42-635-53-40

Rewolucji 1905r 39 (Katedra Ubezpieczeń) Łódź 90-214 Łódź

Sekretariat pok. T105: 42-635-53-40

Rewolucji 1905r 39 (Instytut Finansów) Łódź 90-214 Łódź

Sekretariat pok. T105: 42-635-53-40

Rewolucji 1905r 39 (Katedra Ubezpieczeń) Łódź 90-214 Łódź