PROFIL PRACOWNIKA: Arkadiusz Massarnowski

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • - sprzątanie rano codziennie terenu zewnętrznego przyległego do posesji WNG oraz terenu obiektu
 • - w okresie letnim utrzymanie w należytym stanie trawników (koszenie
  trawy, grabienie liści, przycinanie krzewów, podlewanie, pielenie)
 • odśnieżanie chodników w czasie zimy (posypywanie piaskiem i solą)

 

 • - wykonywanie drobnych napraw
 • - montaż gablot, tablic, pojemników
 • - drobne prace malarskie
 • - przenoszenie mebli
 • - czyszczenie i konserwacja przydzielonych do pracy narzędzi
 • - bieżące czyszczenie krat ściekowych z liści i innych zanieczyszczeń
 • - bieżące uzupełnianie papieru toaletowego w sanitariatach
 • - oraz inne zlecone prace gospodarcze
 • - przestrzeganie przepisów bhp i ppoż

KONTAKT I DYŻURY