PROFIL PRACOWNIKA: Jacek Mierzyński

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Obsługa administracyjna i finansowa Katedry Finansów i Rachunkowości MSP

Do moich obowiązków należy.:

- prowadzenie sekretariatu,

- ewidencjonowanie i rozliczanie dokumentów finansowych,

- prowadzenie całokształtu spraw związanych z kwestiami osobowymi oraz majątkiem jednostki,

- uczestnictwo w organizowaniu konferencji naukowych,

- współpraca z jednostkami Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz ogólnouniwersyteckimi.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-51-89

Rewolucji 1905r 39 pokój: T107 Łódź 90-214 Łódź