PROFIL PRACOWNIKA: Jacek Wojtecki

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • Realizacja zamówień czytelników na druki zwarte i ciągłe.
  • Opieka nad Księgozbiorem Głównym BUŁ
  • Współpraca z innymi oddziałami BUŁ w zakresie gromadzenia, opracowywania i konserwacji zbiorów.

KONTAKT I DYŻURY