PROFIL PRACOWNIKA: Justyna Rojewska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

- pozyskiwanie środków na prowadzenie badań naukowych

- uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych

- prowadzenie badan naukowych i rozpowszechnianie ich wyników


Zakres zadań w obszarze dydaktycznym:

- prowadzenie zajęć dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

- przeprowadzanie konsultacji ze studentami w wymiarze 2 godzin tygodniowo

- przeprowadzanie zaliczeń w obszarze prowadzonych przedmiotów i opieka merytoryczna nad pracami semestralnymi

- udział w opracowywaniu i aktualizowaniu programów kształcenia


KONTAKT I DYŻURY